Archicom Lofty Platinum kupi działkę na Służewcu od Echo Investment. Powstanie 260 mieszkańHousemarket.pl - 05 listopada 2021 09:48


Archicom zawarł umowę przedwstępną użytkowania wieczystego gruntów na warszawskim Służewcu. Prawa do terenów nabył od Echo Investment.

Spółka zależna Archicom Lofty Platinum podpisała z Echo Investment przedwstępną umowę zakupu prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków położonego w Warszawie w rejonie ulic Domaniewskiej, Wołoskiej i Postępu. 

Łączna powierzchnia nieruchomości gruntowej wynosi około 6.950 mkw., zaś cena 
netto za nieruchomości wyniesie łącznie 65,115 mln złotych netto.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zawarcie umowy przyrzeczonej powinno nastąpić nie później niż w lutym 2023 r., po spełnieniu się warunków zastrzeżonych w umowie przedwstępnej, 

Na przedmiotowej nieruchomości planowana jest realizacja inwestycji mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, na której zostanie wybudowanych około 260 mieszkań.