BPI czyści grunty na warszawskiej WoliHouseMarket.pl - 16 lutego 2016 11:16


BPI Polska wdraża bezpieczne oczyszczanie gruntu na terenie inwestycji Wola Libre w Warszawie. Remediacja historycznych zanieczyszczeń niespodziewanie odkrytych podczas rozpoczęcia budowy osiedla przy ul. Obozowej 20 na Woli ma miejsce z inicjatywy dewelopera.


To stosunkowo nowa praktyka na polskim rynku, która z powodzeniem stosowana jest już w wielu innych krajach. Przeprowadzenie wszystkich prac związanych z oczyszczaniem gruntu deweloper powierzył ekspertom z firmy Menard.

Jest to międzynarodowa firma, która specjalizuje się w remediacji i posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu tego typu zadań. Wdrożenie prac poprzedziły wielomiesięczne badania gruntu i opracowanie szczegółowej metodologii, której podstawą jest bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zdiagnozowana sytuacja i podjęte kroki

Po rozpoczęciu budowy osiedla Wola Libre, odkryto, że zastane warunki gruntowe nie odpowiadają tym, których deweloper oczekiwał na początku realizacji inwestycji. Budowa osiedla została wstrzymana latem 2015 roku, natychmiast po odkryciu występowania niezidentyfikowanych zapachów chemicznych. Teren inwestycji został odpowiednio zabezpieczony.

W celu ustalenia przyczyny zlecono przeprowadzenie szczegółowych badań. Wyniki wskazały historyczne zanieczyszczenie części gruntów na terenie inwestycji przede wszystkim w postaci oleju i substancji pochodnych, a także kilku metali ciężkich. Porównując zdjęcia lotnicze działki inwestycji sprzed wojny i po wojnie, można przypuszczać, że na tym terenie była kiedyś prowadzona działalność przemysłowa.

Znalezione substancje stanowią zanieczyszczenie gruntów, są jednak w pełni usuwalne. Substancje te nie stanowią zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa osób, które nie mają z nimi bezpośredniego kontaktu.

BPI Polska, jako firma, która hołduje zasadom zrównoważonego rozwoju, podjęła decyzję o usunięciu na własny koszt historycznych zanieczyszczeń postępując zgodnie z przepisami polskiego prawa.

Szczegółowy plan wraz z ekspertyzą i metodologią remediacji został przedstawiony i skonsultowany ze wszystkimi odpowiednimi instytucjami, w tym z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego, Urzędem Dzielnicy Wola, Biurem Ochrony Środowiska oraz Biurem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m.st. Warszawy. Wszystkie instytucje potwierdziły, że zaplanowana metodologia remediacji nie stanowi zagrożenia dla okolicznych mieszkańców.

Plan oczyszczania gruntów przy ul. Obozowej 20

Zanieczyszczenia znajdują się w precyzyjnie określonych miejscach i na określonych głębokościach. Planowane prace będą prowadzone pod ścisłym nadzorem z zachowaniem najwyższych środków ostrożności w sposób, który będzie bezpieczny zarówno dla pracowników jak i sąsiedztwa. Cała operacja, która potrwa od 3 do 4 miesięcy, składa się z trzech kluczowych etapów: prac przygotowawczych, które realizowane są obecnie, następnie odgazowywania metodą ventingu oraz bezpiecznego wydobywania gruntów.

W ramach prac przygotowawczych postawione zostaną namioty w wybranych miejscach prowadzenia prac oraz zamontowany zostanie punkt do czyszczenia samochodów wyjeżdżających z placu budowy. Venting (odgazowywanie) ma na celu zminimalizowanie stężeń lotnych związków w gruncie przed rozpoczęciem wykopu. Odessanie powietrza gruntowego na tym etapie pozwoli oczyścić je przez zastosowanie specjalistycznych filtrów.

Ostatni etap remediacji przewiduje bezpieczne wydobycie gruntów prowadzonych pod stałym dozorem geologiczno-środowiskowym. Roboty ziemne obejmą wywóz gruntów z placu budowy i utylizację gruntów zanieczyszczonych w miejscach poza terenem budowy specjalnie do tego przeznaczonych i posiadających odpowiednie certyfikaty.

Ponadto na terenie inwestycji są prowadzone stałe badania czystości powietrza, obejmujące m.in. pomiary przenośnym detektorem typu PID oraz pomiary stężeń zanieczyszczeń powietrza. System monitoringu do kontroli jakości powietrza będzie działał przez cały okres trwania operacji usuwania znalezionych substancji chemicznych.

Wyniki pomiarów powietrza będą przekazywane do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz do Sanepidu. WIOŚ dodatkowo zapewnił, że będzie monitorować czystość powietrza za pomocą mobilnego laboratorium ustawionego w okolicy placu budowy. Dzięki temu będzie można porównać wyniki badań, co zapewni dodatkowe bezpieczeństwo mieszkańcom.

Deweloper zamierza informować mieszkańców regularnie na temat kolejnych etapów prac związanych z oczyszczaniem gruntu. Dla potrzeb komunikacji z mieszkańcami deweloper uruchomił specjalny e-mail: info@wolalibre.pl. Dodatkowo Sanepid uruchomił również numer telefonu: 2219656.

Budowa budynków mieszkalnych w ramach inwestycji Wola Libre nastąpi po całkowitym oczyszczeniu gruntów. Transparentne przeprowadzenie remediacji zapewni wysoką wartość nieruchomości przyszłych właścicieli mieszkań oraz przełoży się na długofalowe korzyści dla wszystkich mieszkańców okolic. Planowany termin zakończenia budowy to IV kwartał 2017 roku.