Była zajezdnia, będą osiedla mieszkaniowe. Gdańsk ma wstępną koncepcjęgazeta.pl - 14 czerwca 2016 08:55


Biuro Rozwoju Gdańska ma już wstępną koncepcję na zabudowę 9-hektarowej działki na al. Hallera i okolicznych terenów w Gdańsku - pisze gazeta.pl.

Teren, który obejmuje opracowywany przez BRG plan zagospodarowania, obejmuje łącznie ok. 17 ha (z czego 9 ha to teren zajezdni). Zgodnie z koncepcją, wzdłuż ul. Grudziądzkiej (łączącej Hallera i Chrobrego) powstałyby 2-kondygnacyjne pawilony handlowo-usługowe. Nad nimi inwestor będzie mógł postawić maksymalnie sześć kondygnacji mieszkalnych albo biurowych. 

Zabudowa nowego osiedla ma nie być zbyt gęsta. Na terenie dzisiejszej zajezdni - od ul. Grudziądzkiej do zbiegu Hallera i Chrobrego - mogą powstać po dwa bloki w zabudowie kwartałowej (razem 6-8 szt.). Najwyższe będą dominanty na obu końcach dzisiejszej zajezdni, które mogą mieć maksymalnie 40 m i 13 kondygnacji. Reszta zabudowy będzie miała maksymalnie 20-26 m wysokości i od 6 do 8 kondygnacji.