Erbud z umową na budowę kolejnego etapu Portu PopowiceHousemarket.pl - 13 sierpnia 2021 09:00


Erbud podpisał umowę na budowę osiedla Port Popowice III we Wrocławiu. Wartość kontraktu wynosi 83 mln 110 tys. zł. Port Popowice to flagowy projekt Vantage Development we Wrocławiu.

W ramach kontraktu Erbud wybuduje trzeci etap inwestycji Port Popowice. W tym etapie powstaną budynki mieszkalne  z lokalami usługowymi w części parteru i garażem podziemnym, oznaczonych w dokumentacji projektowej jako budynki "D" i "E" z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, w tym małą architekturą i zielenią, budowlami towarzyszącymi, a także układem komunikacyjnym, przy ul. Białowieskiej we Wrocławiu.

Erbud był również odpowiedzialny za budowę poprzedniego etapu inwestycji.