II etap inwestycji przy Opolskiej z trzymiesięcznym przyśpieszeniemhousemarket.pl - 18 września 2020 12:50


Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych w 2020 roku podpisał umowę z generalnym wykonawcą na budowę komunalnego osiedle przy ulicy Opolskiej w Poznaniu. Prace idą szybciej niż zakładał pierwotny plan, dzięki czemu temu etap drugi inwestycji rozpoczął się z blisko trzymiesięcznym wyprzedzeniem.  Inwestycja przy ulicy Opolskiej jest największą w historii ZKZL. Docelowo ma powstać tutaj 1100 mieszkań komunalnych. Aktualnie trwają prace nad oddaniem 287 mieszkań poznaniakom. Ta część inwestycji została podzielona na dwa etapy. W pierwszym powstają dwa bloki pięciokondygnacyjne i jeden blok trzykondygnacyjny. W drugim etapie powstaną kolejne dwa bloki z czterema kondygnacjami.

Plac budowy został przekazany pod koniec lutego. W ramach prac w pierwszym etapie inwestycji trzy budynki są już w dużym zaawansowaniu robót murarskich. W jednym z bloków jest już wymurowana ostatnia kondygnacja i w najbliższym czasie rozpocznie się montaż konstrukcji dachu. Dwa pozostałe bloki w tym etapie są w fazie murowania czwartej kondygnacji.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Dzięki szybszemu zaawansowaniu prac Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych przekazał teren pod budowę drugiego etapu. W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się prace przygotowawcze a teraz są już wylewane fundamenty. W tym samym czasie ruszyły również roboty przy budowie sieci zewnętrznych.

Łączna kwota inwestycji wyniesie ok. 62 miliony złotych. Planowane oddanie mieszkań w pierwszym etapie na nastąpić w 2022 roku.