Ile firm w Polsce zajmuje się budownictwem i nieruchomościami? Sprawdzamy w bazie firmArtykuł promocyjny dostarczony przez Aleo.com - 28 stycznia 2021 10:57


Branża budowlana stanowi jeden z najważniejszych filarów polskiej gospodarki. Jej olbrzymią część stanowią przy tym mikro, a także małe i średnie przedsiębiorstwa. Co szczególnie ważne: funkcjonują w całym kraju i są ważną częścią regionalnych gospodarek, dając przy tym wiele miejsc pracy i świadcząc zróżnicowane usługi. To dominująca branża w każdym województwie. Co oczywiste rynek nieruchomości i rynek budowlany zostały także w szczególny sposób dotknięte przez pandemię koronawirusa i związany z nią kryzys. Wiele wskazuje przy tym na to, że rok 2021 będzie jeszcze trudniejszy od poprzedniego. Warto przyjrzeć się bliżej ich kondycji oraz liczbie firm zajmujących się budownictwem i nieruchomościami.

Budownictwo i nieruchomości: ważne sektory gospodarki

Według danych GUS sektor budownictwa odpowiadał w 2018 roku za 7% polskiego PKB. Warto mieć jednak świadomość, że pośrednio generuje dodatkowo blisko 10% PKB. Szacuje się przy tym, że zatrudnienie w tej branży oraz pokrewnych znajduje ok. 3 mln pracowników. Bezpośrednio z nim powiązany jest również rynek nieruchomości, który przed pandemią koronawirusa przeżywał intensywny rozwój, przekładający się na liczbę i wartość inwestycji deweloperskich. Ta sytuacja znajduje również odzwierciedlenie w liczbie firm tworzących ten rynek. W bazie ALEO.com znajduje się 670 943 podmiotów zajmujących się budownictwem, usługami i materiałami budowlanymi, 126 908 skupia się na nieruchomościach i usługach powiązanych. To olbrzymie zaplecze, które pozwala na realizację zróżnicowanych potrzeb użytkowników.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jakie firmy wchodzą w ramy branży budownictwa?

Wśród firm zajmujących się szeroko pojętym budownictwem zdecydowana większość (472 448) oferuje usługi remontowo-budowlane. 123 935 podmiotów skupia się na budowaniu instalacji, a 61 954 dostarcza materiały budowlane. 1065 z nich to firmy deweloperskie, 1673 zajmuje się produkcją okien, 1705 usługami kamieniarskimi, 200 świadczy usługi parkieciarskie a 844 spawalnicze. Jak widać, rynek jest bardzo zróżnicowany, a o jego sile stanowią w decydującej mierze małe i średnie przedsiębiorstwa. Bardzo dużo podmiotów zajmujących się usługami remontowo-budowlanymi to przy tym mikroprzedsiębiorstwa.

Sytuacja rynku w dobie pandemii

Pandemia koronawirusa wpłynęła na wszystkie gałęzie gospodarki. Nie ominęła również branży budowlanej. Warto jednak odnotować, że pomimo wprowadzenia częściowego lockdownu większość robót w Polsce nie stanęła, co miało miejsce w wielu europejskich i azjatyckich państwach. Zgodnie z przewidywaniami ekspertów rezultat pandemii i recesji był widoczny w branży nieruchomości z pewnym opóźnieniem powiązanym z osłabnięciem popytu i pogarszającymi się wskaźnikami ekonomicznymi. Według danych GUS pomiędzy I a III kwartałem 2020 roku dynamika oddanych do użytku nowych mieszkań wyniosła 107,7. Łącznie oddano do użytku 11 238 lokali o sumarycznej powierzchni 872,8 tys. mkw. Zmalała natomiast liczba oddawanych do użytku nieruchomości komercyjnych, co jest powiązane z nastrojami panującymi w środowiskach biznesowych.

Firmy branży budowlanej w poszczególnych województwach

Firmy branży usługowo-budowlanej stanowią także o sile gospodarczej poszczególnych województw. W wielu z nich to dominujący sektor. W województwie śląskim działa obecnie 51 220 przedsiębiorstw tego typu z łącznej liczby 276 360 indywidualnych działalności gospodarczych. Podobna tendencja utrzymuje się w województwie łódzkim: 27 078 spośród 161 961 zajmuje się szeroko pojmowanym budownictwem. W województwie małopolskim jest to 55 195 z 245 506 firm. Z kolei na Mazowszu działalnością usługowo-budowlaną zajmuje się 78 215 z 438 331 indywidualnych działalności.

Perspektywy dla branży

Wiele wskazuje na to, że zdecydowanie poważniejszym wyzwaniem dla sektora budowlanego i nieruchomości okaże się najbliższy okres. Złą prognozą dla całego sektora jest przede wszystkim spowolnienie gospodarcze i ograniczona konsumpcja. W wyraźny sposób zmieniła się również polityka banków udzielających kredytów hipotecznych i inwestycyjnych. Podniesione w związku ze zwiększeniem ryzyka wymogi wobec kredytobiorców mogą przełożyć się na ograniczenie prac deweloperskich i zmniejszony popyt zarówno na budowę nowych obiektów, jak i prace remontowe czy modernizacyjne. Z drugiej strony dynamicznie rozwijają się niektóre segmenty branży, takie jak np. budownictwo magazynowe, co jest związane z dużymi wzrostami w branży e-commerce i tworzeniem dla niej zaplecza logistycznego.