Jest wykonawca mieszkań przy ul. PożaryskiegoPAP - 21 czerwca 2016 14:02


Spółka HM Inwest podpisała umowę na roboty budowlane z firmą Usługi Ogólnobudowlane Ryszard Smreczek.


Umowa dotyczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym przy ul. Pożaryskiego 71 w Warszawie.