JR Holding kupuje działki w Sosnowcu



HouseMarket.pl - 03 czerwca 2016 14:40


JR Holding zawarł aneks do umowy zakupu nieruchomości w Sosnowcu. Deweloper wynegocjował, m.in. niższe ceny nabycia gruntów.

"Po dokonaniu satysfakcjonujących ustaleń i wynegocjowaniu obniżenia ceny nabycia nieruchomości JR Holding zawarł aneks do podpisanej w dniu 8 lipca 2015 roku z czterema osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej oraz z dwoma osobami fizycznymi działającymi jako wspólnicy spółki jawnej przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości" - poinformował w komunikacie deweloper.

 Umowa dotyczy działek w Sosnowcu Zagórze o powierzchni odpowiednio: 0,3354 ha, 0,2425 ha, zabudowanej budynkiem nr 120 położonym przy ulicy Braci Mieroszewskich oraz 0,3079 ha (udziały w użytkowaniu wieczystym nieruchomości).

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl