JR Holding z projektem deweloperskim o wartości 100 mln złHouseMarket.pl - 14 kwietnia 2016 10:16


Spółka JR Holding zawarła porozumienie inwestycyjne, którego celem jest realizacja projektu deweloperskiego polegającego na budowie oraz komercjalizacji osiedla mieszkaniowego o powierzchni ok. 15 tys. PUM. Wartość całego przedsięwzięcia szacowana jest na ok. 100 mln zł brutto.


Firma podpisała porozumienie inwestycyjne z trzema osobami fizycznymi oraz jedną prawną – GK Invest Forbau. Jego celem jest realizacja inwestycji deweloperskiej polegającej na budowie i komercjalizacji osiedla mieszkaniowego o powierzchni ok. 15 tys. PUM w Słomnikach, koło Krakowa. Wartość inwestycji wyrażona w cenach sprzedaży szacowana jest na kwotę ok. 100 mln zł brutto.

Strony porozumienia powołają dla tego projektu celową spółkę komandytową, w której JR Holding będzie miała 20 proc. udziału w podziale zysku. Spółka będzie uczestniczyła we współfinansowaniu tej inwestycji oraz opracowaniu i realizacji strategii marketingowej oraz komunikacyjnej, mającej na celu wysoką sprzedaż oferowanych lokali.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zgodnie z postanowieniami zawartego porozumienia, spółka komandytowa zostanie powołana do końca kwietnia 2016 r. Planowane rozpoczęcie budowy w ramach realizowanej inwestycji nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

- Realizacja inwestycji mieszkaniowej w Słomnikach koło Krakowa będzie pierwszą tego typu inwestycją w historii JR Holding. Bardzo dobra lokalizacja osiedla powinna pozytywnie wpłynąć na poziom sprzedaży oferowanych mieszkań, co przełoży się z kolei na rentowność tego projektu. Duże znaczenie dla sukcesu realizowanej inwestycji będzie miała obecność w nim jednego z czołowych polskich podmiotów z branży usług budowlanych – Forbau. Planowane budowa osiedla mieszkaniowego jest także wypełnieniem naszych obietnic przedstawionych w Strategii Rozwoju Spółki na lata 2016-2018 – podkreśla January Ciszewski, prezes zarządu spółki JR Holding.