LC Corp kupił nieruchomość we WrocławiuHouseMarket.pl - 15 marca 2019 15:07


Zarząd LC Corp poinformował o kupnie nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Reja, o powierzchni 0,1413 ha za cenę 7.225.000,00 zł netto powiększoną o podatek VAT obliczony według stawki 23 % tj. kwotę 8.886.750,00 zł brutto.

Spółka zamierza zrealizować projekt inwestycyjny z szacowaną ilością ok. 57 lokali mieszkalnych oraz 4 lokali usługowych. Planowany termin rozpoczęcia sprzedaży w ramach tego projektu inwestycyjnego to I kwartał 2020 r.