Projekt Mariacka wychodzi z ziemiHouseMarket.pl - 04 grudnia 2015 10:35


Calbud prowadzi prace konstrukcyjne w obrębie kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Mariackiej w Szczecinie.

Na budowie budynku mieszkalno-usługowego Mariacka przy ul. Mariackiej 6, 8 w Szczecinie Calbud wykonał dotychczas zdecydowaną większość robót rozbiórkowych oraz znaczną część robót ziemnych - w szczególności w części frontowej zaprojektowanego budynku. Zrealizowano także część robót żelbetowych polegających na wykonaniu fragmentu płyty i ścian fundamentowych.

Dla potrzeb inwestycji wyposażono nową trafostację, a wokół niej wykonane zostały żelbetowe mury oporowe.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Obecnie trwają roboty konstrukcyjne w obrębie kondygnacji podziemnej, związane z wykonaniem płyty i ścian fundamentowych. Deweloper realizuje także prace elektryczne związane z ułożeniem nowych tras kablowych i podłączeniem nowej trafostacji, jak również roboty izolacyjne ściany fundamentowej budynku przy ul. Mariackiej 10.

Do końca bieżącego roku  firma planuje uruchomić nową trafostację oraz zlikwidować dotychczasową, kończąc jednocześnie roboty rozbiórkowe w jej obrębie. Zamierza również wykonać brakującą część płyty oraz ścian fundamentowych. Harmonogram robót przewiduje także rozpoczęcie robót konstrukcyjnych w obrębie pierwszej kondygnacji nadziemnej.