Ruszyły prace nad nową Wyspą SpichrzówHouseMarket.pl - 23 lutego 2016 09:36


Rozpoczynają się prace związane z zagospodarowaniem północnego cypla Wyspy Spichrzów.

Zanim na dobre ruszą inwestycje budowlane konieczna jest przebudowa sieci podziemnych połączona z przebudową ulic Stągiewnej, Motławskiej i Chmielnej. A to wiązać się będzie ze zmianą organizacji ruchu w tym rejonie.

Po całkowitym zakończeniu przebudowy sieci, a także wykonaniu niezbędnego zakresu robót drogowych I etapu, przewiduje się przejście do kolejnego - II etapu realizacji inwestycji tj. przebudowy ulicy Stągiewnej. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas II etapu powstanie w późniejszym terminie. Planowany termin obowiązywania tymczasowej organizacji ruchu dla etapu I to jeden miesiąc - podaje oficjalny portal miejski.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zagospodarowanie Wyspy Spichrzów planowano od lat, praktycznie od zakończenia II wojny światowej. Po wielu perypetiach plany te nabrały realnego kształtu w ubiegłym roku, kiedy znalazł się inwestor zainteresowany zabudową i modernizacją tego fragmentu Głównego Miasta.  Przypomnijmy, że 31 marca 2015 roku podpisana została umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy Miastem a konsorcjum Multibud-Immobel. Umowa zakłada, że konsorcjum w okresie 8,5 roku zagospodaruje północną część Wyspy Spichrzów oraz wykona m.in. przebudowę Długiego Pobrzeża, Mostu Stągiewnego, skrzyżowania ulicy Podwale Przedmiejskie z ul. Chmielną. Inwestycja obejmuje też budowę ogólnodostępnej kładki dla pieszych, łączącej północny cypel Wyspy Spichrzów z Długim Pobrzeżem i mariny na południe od Mostu Stągiewnego. Szacowana suma nakładów na całe przedsięwzięcie to ok. 400 mln zł, w tym wartość obiektów celu publicznego to ponad 33 mln zł.

Zabudowa rozpocznie się od najdalej wysuniętego na północ fragmentu wyspy i będzie postępować na południe, w kierunku ulicy Stągiewnej. Obszar, którego dotyczy umowa z konsorcjum Multibud-Immobel to około 2 ha, w tym działki pod drogi publiczne oraz działki pod zabudowę ok. 1,6 ha. Inwestor przedsięwzięcie realizował będzie - zgodnie z harmonogramem - z podziałem na cztery etapy.