TBS-y dostaną wiatru w żagleGrażyna Kuryłło/HouseMarket.pl - 02 marca 2016 09:00


Po likwidacji Krajowego Funduszu Mieszkań zaprzestano realizacji programu budownictwa społecznego. - Zakładamy, że teraz wynik kilku tysięcy mieszkań rocznie zostanie osiągnięty koło 2017 r. – zapowiada Wiesław Źrebiec, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego.


Do 29 lutego 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przyjmował wnioski o preferencyjne finansowanie zwrotne w ramach nowego programu społecznego budownictwa czynszowego. Wsparcie zostało reaktywowane na podstawie nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

- Ten pierwszy nabór został ogłoszony na wniosek Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego. Zabiegaliśmy o to w imieniu towarzystw, które już są przygotowane do inwestycji, czyli mają prawomocne pozwolenie na budowę i ustaloną z gminą kwestię własności gruntu. Chcieliśmy, aby mogły szybko ruszyć z budową – tłumaczy Wiesław Źrebiec, prezes Polskiej Izby Gospodarczej Towarzystw Budownictwa Społecznego.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Podkreśla, że towarzystwa nie miały zbyt wiele czasu na przygotowanie dokumentacji, bo rozporządzenie do ustawy ukazało się pod koniec października 2015 r.

- Szacujemy, że w pierwszej edycji programu wnioski złoży od 40 do 80 TBS-ów. W drugim naborze, do 30 września, będzie to około 100 do 140 towarzystw – wylicza Wiesław Źrebiec.

Prezes przyznaje, że dobrą stroną ustawy jest m.in. uproszczona procedura - ilość dokumentów wymaganych na etapie kwalifikacji nie jest tak obszerna jak wcześniej.

Program przewidziany jest na 10 lat i zakłada budowę 10 tysięcy mieszkań.

- Wyliczenia te są robione przy założeniu, że każdy TBS weźmie kredyt maksymalny w wysokości 70-75 procent kosztów inwestycji, budując na poziomie wskaźnika odtworzeniowego. Tymczasem w rzeczywistości towarzystwa wnioskują o kredyt na poziomie około 50-55 proc. kosztów inwestycji i budują poniżej wskaźnika odtworzeniowego. Powinno więc starczyć na wybudowanie od 36 tys. do 40 tys. mieszkań – przewiduje Wiesław Źrebiec.

Zdaniem prezesa nie jest to imponująca ilość, biorąc pod uwagę fakt, że w okresie realnego funkcjonowania Krajowego Funduszu Mieszkań, czyli 10-12 lat, towarzystwa wybudowały 100 tys. mieszkań czynszowych.

Na szczęście ustawa przewiduje przeprowadzenie po dwóch latach jej funkcjonowania oceny nowego programu wsparcia budownictwa społecznego. – Dzięki temu na pewno uda się poprawić rozwiązania, które sprzyjają budowie mieszkań czynszowych i wyeliminować ewentualne bariery – ocenia prezes.

Przyznaje, że Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego ma wiele uwag do ustawy, ale i tak ułatwi ona TBS-om realizację statutowych zadań. Do tej pory, jak dodaje prezes, towarzystwa sobie nieźle radziły. Korzystały z kredytów komercyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego, albo z obligacji, co jest rzadkością, bo ten model finansowania wciąż wzbudza w Polsce obawę. Niektóre budowały mieszkania na własność i realizowały programy związane z seniorami. Budowały też lokale komunalne przy pomocy Funduszu Dopłat.

- Niestety nie było realizacji budownictwa społecznego, na co jest zapotrzebowanie. Zakładamy, że teraz wynik kilku tysięcy mieszkań rocznie zostanie osiągnięty koło 2017 roku – zapowiada prezes Wiesław Źrebiec.