Unibep scala grunty pod mieszkaniówkę na warszawskim MokotowieHousemarket.pl - 28 lutego 2021 16:04


Lykke, spółka zależna od Unibepu, poinformowała o dwóch umowach, w wyniku których została właścicielem działki na warszawskim Mokotowie. Powstanie tam ponad 100 mieszkań.

Umowy zostały podpisane z osobami fizycznymi. W wyniku pierwszej umowy Lykke nabyło udział w nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,07 ha. Tym samym, zważywszy, że na dzień zawarcia deweloper posiadał już pozostałą część udziału w w/w nieruchomości, Unibep stał się właścicielem całości nieruchomości. Natomiast przedmiotem drugiej umowy 2 jest nabycie własności nieruchomości gruntowej o powierzchni ok. 0,09 ha.

Łączna cena z tytułu nabycia praw do w/w nieruchomości wynosi ok. 12 mln zł.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Deweloper planuje na zakupionych działkach oraz kolejnych nieruchomościach sąsiadujących, które zamierza pozyskać, zrealizować projekt deweloperski na ok. 110 mieszkań. Rozpoczęcie realizacji inwestycji nastąpi w I kwartale 2022 r.

Obsługa procesu inwestycyjnego w ramach w/w inwestycji będzie należała do Unidevelopment S.A.