Wikana Residence z wykonawcąHousemarket.pl - 03 grudnia 2021 09:51


Spółka zależna Wikany podpisała umowę z wykonawcą na budowę budynku B4 w ramach inwestycji Wikana Residence przy Al. Kraśnickiej w Lublinie.

W ramach budynku powstanie 37 lokali mieszkalnych i 7 lokali usługowych.
Termin realizacji przedmiotu Umowy został określony na III kwartał 2022 r.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 2,4 mln zł netto