Będą zmiany w gospodarce nieruchomościami

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zmieni zasady sporządzania wykazów nieruchomości Skarbu Państwa i samorządowych, które mają być wprowadzone do obrotu.

Autor: HouseMarket.pl 12 września 2016 08:58

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami właściwy organ sporządza i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. Wywiesza się go na 21 dni w siedzibie właściwego urzędu. Informację o wywieszeniu wykazu należy podać do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, także na stronach internetowych właściwego urzędu.

– Umieszczenie w wykazie nie jest wymagane, jeśli ma dojść do innej transakcji niż wymieniona w art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nie ma więc potrzeby umieszczania w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zamiany, darowizny, użyczenia, wniesienia aportem do spółki handlowej ani przeznaczonych na wyposażenie państwowych lub komunalnych osób prawnych – uważa posłanka Barbara Bartuś (PiS). W interpelacji do ministra infrastruktury i budownictwa podkreśla, że organy kontroli, sprawdzając samorządy, kwestionują ten pogląd.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Wygląda to na dążenie do wykazania rzekomych nieprawidłowości oraz wprowadzenie dodatkowych, nieznajdujących odniesienia w ustawie o gospodarce nieruchomościami obowiązków po stronie podmiotów kontrolowanych – twierdzi Barbara Bartuś.

 Co ma być w wykazie?

W odpowiedzi na interpelację posłanki wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński przyznał, że zgodnie z przepisem art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, warunkiem wprowadzenia nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego do obrotu jest umieszczenie jej w wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę.

– Literalne brzmienie przepisu wskazuje, że inne dopuszczalne formy gospodarowania nieruchomościami nie są objęte obowiązkiem umieszczenia w wykazie. Jednakże przez zbycie nieruchomości należy rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste – tłumaczy wiceminister Smoliński.

Oznacza to, że obok sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, także inne formy dysponowania nieruchomością, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości będą wymagały sporządzenia wykazu nieruchomości. – Niewątpliwie czynnościami prawnymi przenoszącymi własność nieruchomości są zamiana i darowizna nieruchomości, tym samym nieruchomości przeznaczone do zamiany lub darowizny również powinny zostać zamieszczone w wykazie – wyjaśnia sekretarz stanu.

 Będzie nowelizacja

 Wiceminister Kazimierz Smoliński przyznał, że przepis należy znowelizować. Resort infrastruktury i budownictwa pracuje nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, który aktualnie jest na etapie uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych. – W związku z zasygnalizowanymi wątpliwościami w zakresie stosowania art. 35 ust. 1 ugn, w ramach prowadzonych prac legislacyjnych zostanie dokonana nowelizacja omawianego przepisu – zapowiada Kazimierz Smoliński.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych