Co wykonawca ma zrobić z wadliwym projektem budowlanym?

Branża budowlana apeluje, aby ze względu na płynność granicy odpowiedzialności podmiotów umów o roboty budowlane wyraźnie rozdzielić obowiązki i kompetencje projektanta i wykonawcy.

Autor: HouseMarket.pl 16 września 2016 09:00

Kodeks cywilny nakazuje wykonawcy sprawdzenie poprawności dokumentacji projektowej, a następnie zawiadomienie inwestora o przeszkodach prawidłowej realizacji umowy. Projekt budowlany stanowi integralną część umowy o roboty budowlane i do projektanta, jako osoby legitymującej się odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi, należy obowiązek rzetelnego jego opracowania.

– Kodeks cywilny powiela obowiązki projektanta, obciążając wykonawcę. Powstają liczne wątpliwości, chociażby w jakim stopniu wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia sporządzonego projektu tak, aby uniknąć odpowiedzialności za błędy popełnione przez projektanta – twierdzą posłowie Marta Golbik i Grzegorz Furgo (Nowoczesna).

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czego nie można żądać od wykonawcy?

Posłowie Marta Golbik i Grzegorz Furgo przypominają wyrok Sądu Administracyjnego w Białymstoku, który stwierdził, że nie można żądać od wykonawcy merytorycznego sprawdzania projektu, gdy wymaga to specjalistycznych obliczeń oraz wiedzy z zakresu projektowania. Z drugiej jednak strony wykonawca powinien w sposób profesjonalny, wykazując się szeroką wiedzą techniczną oraz kierując się regułą dobrych praktyk budowlanych, sprawdzić projekt oraz dochować obowiązku zawiadomienia inwestora o zaistniałych przeszkodach.

– Zatem wykonawca wyraźnie jest zobowiązany ustawowo do sprawdzenia poprawności sporządzenia projektu, jednak nie jest tak naprawdę wyznaczona jasna granica lub stopień tego obowiązku – tłumaczą posłowie.

Przekonują, że problem jest poważny, ponieważ brak zawiadomienia inwestora o wadach projektu powoduje odpowiedzialność odszkodowawczą wykonawcy, co oznacza, że odpowiada on za błąd projektanta.

– Środowiska branży budowlanej apelują więc, aby ze względu na istniejącą płynność granicy odpowiedzialności podmiotów umów o roboty budowlane, uściślić i sprecyzować obowiązujące przepisy, poprzez jasne i zrozumiałe rozdzielenie obowiązków oraz kompetencji inwestora, projektanta i wykonawcy – podkreśla Marta Golbik i Grzegorz Furgo.

 Wykonawca poza prawem budowlanym

Wiceminister infrastruktury i budownictwa Jerzy Szmit w odpowiedzi na wątpliwości posłów Nowoczesnej przypomina, że prawo budowlane nie reguluje sposobu organizowania i finansowania procesu budowlanego oraz umiejętności i wiedzy potrzebnej do faktycznego wykonywania robót budowlanych.

– Co więcej, w prawie budowlanym pojęcie wykonawcy jako strony umowy o roboty budowlane nie występuje. Ustawa ta nie określa ani tego, kto może być wykonawcą, ani tego, jakie są jego obowiązki i uprawnienia – tłumaczy wiceminister Jerzy Szmit.

Dodaje, że zgodnie z prawem budowlanym uczestnikami procesu budowlanego są: inwestor, inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i kierownik budowy lub kierownik robót. – Istnieje duże ryzyko, że wprowadzenie kolejnego uczestnika procesu budowlanego, czyli wykonawcy, mogłoby zaburzyć ten podział kompetencji – twierdzi wiceminister.

Jerzy Szmit podkreśla że uczestnicy procesu budowlanego odpowiadają za niewykonanie robót budowlanych na podstawie obecnego prawa budowlanego. Natomiast na podstawie przepisów karnych tej ustawy odpowiada również wykonawca realizujący roboty niezgodnie z projektem budowlanym.

Odpowiedzialność wykonawcy wynika także z umowy. Wykonawca – i to zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot zatrudniający osoby realizujące roboty – może również odpowiadać na podstawie kodeksu cywilnego, jeśli w sposób zawiniony wyrządził szkodę jakiejkolwiek osobie na skutek wykonania robót niezgodnie z projektem budowlanym

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje obecnie nad Kodeksem urbanistyczno-budowlanym. W ramach tych prac przedstawione kwestie poddawane są szczegółowej analizie w celu wypracowania rozwiązań usprawniających proces inwestycyjny – informuje Jerzy Szmit.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych