Działka budowlana doczeka się definicji

Resort budownictwa pracuje nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie, ponieważ brakuje w nim definicji działki budowlanej.

Autor: HouseMarket.pl 20 września 2016 08:58

Według rozporządzenia, budynek na działce budowlanej należy sytuować w odległości od granicy z sąsiednią działką budowlaną nie mniejszej niż: 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy i 3 m – gdy budynek skierowany jest ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych.

Nie ma definicji działki budowlanej

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Jednak w ustawie Prawo budowlane oraz w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie nie występuje definicja działki budowlanej – zwraca uwagę poseł Sylwester Chruszcz (Kukiz’15).

Dlatego zapytał ministra infrastruktury, czy zapis należy stosować tylko w stosunku do użytków określonych w ewidencji jako B, czyli działki budowlane, a do pozostałych - przepisy odrębne, jeżeli takie występują.

Nieruchomość gruntowa lub działka gruntu

W odpowiedzi na interpelację wiceminister Tomasz Żuchowski przypomniał, że według ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym działka budowlana to nieruchomość gruntowa lub działka gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Ponieważ ustawa ta nie zawiera definicji nieruchomości gruntowej, ani działki gruntu należy odwołać się do ustawy o gospodarce nieruchomościami, która mówi, że przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. Natomiast jako działkę gruntu należy rozumieć niepodzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej stanowiącą część lub całość nieruchomości gruntowej.

Działka i wymogi realizacji obiektów budowlanych

Zdaniem wiceministra Żuchowskiego kluczowe jest dokonanie wykładni pojęcia działka budowlana, zawartego w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Skoro za działkę budowlaną można uznać wyłącznie działkę gruntu lub kilka tych działek, składających się na nieruchomość typu gruntowego, która spełnia wymogi realizacji obiektów budowlanych, ważne jest ustalenie, czy na działce podlegającej analizie możliwa jest realizacja obiektów budowlanych.

- Organ musi zatem dokonać analizy uwarunkowań materialnoprawnych działki sąsiedniej oceniając, czy jej elementy takie jak: wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej, wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają realizację obiektów budowlanych – wyjaśnia Tomasz Żuchowski.

Rodzaj użytku gruntowego

W przypadku braku planu, bierze się także pod uwagę rodzaj użytku gruntowego. - Poza działkami, dla których plan miejscowy wprowadził całkowity zakaz budowy, wszystkie pozostałe działki mogą po spełnieniu wymogów ustawowych stać się działkami budowlanymi – stwierdził wiceminister Tomasz Żuchowski.

Przyznał jednocześnie, że ministerstwo dostrzega problem braku definicji działki budowlanej w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie.

- W obecnie procedowanym projekcie nowelizacji tego rozporządzenia dodano tę definicję. Aktualnie projekt jest analizowany pod kątem uwag zgłoszonych podczas konsultacji publicznych – zapewnia wiceminister Tomasz Żuchowski.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych