Kłopoty mieszkań na gruntach użytkowanych wieczyście

Zgodnie z projektowanymi zmianami, z mocy prawa, z dniem 1 stycznia 2017 r. dotychczasowy udział właściciela lokalu mieszkalnego w użytkowaniu wieczystym gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe zostanie zastąpiony udziałem w prawie własności.

Autor: HouseMarket.pl 24 października 2016 13:44

Jednocześnie ustawodawca przewidział wyłączenie możliwości ustanowienia własności lokalu z udziałem w użytkowaniu wieczystym. Projektowana ustawa, w artykule 1, definiuje takie grunty, jako pokryte budynkami, w których wyodrębniono co najmniej jeden lokal mieszkalny i za które wnoszona jest opłata za użytkowanie wieczyste w stawce właściwej dla lokali mieszkalnych, czyli 1 procent wartości, przy czym decydować miałby stan na dzień 1 stycznia 2017 r.

Ustawa rozwiązałyby problemy tysięcy właścicieli

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Niewątpliwie istotę i cel projektowanych przepisów należy ocenić pozytywnie. Ustawa rozwiązałyby problemy tysięcy właścicieli lokali mieszkalnych lub członków spółdzielni mieszkaniowych, wynikające z regulacji prawa użytkowania wieczystego, w szczególności długotrwałych sporów dotyczących aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste oraz niepewności wynikającej z terminowego charakteru prawa użytkowania wieczystego - twierdzą adwokat i wspólnik Marcin W. Cieśliński oraz aplikant adwokacki Piotr Grabarek z kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy.

Nieukończone inwestycje

Jak zaznaczają eksperci, warto poruszyć kwestię redakcji jednego z projektowanych przepisów, a mianowicie artykułu 20, który za sprawą nieprecyzyjnych postanowień, może w krótkim czasie spowodować poważne perturbacje dla deweloperów i nabywców lokali w inwestycjach realizowanych na gruntach oddanych w użytkowanie wieczyste, na których nie ukończono inwestycji mieszkaniowych przed dniem 1 stycznia 2017 r.

Przepis ten ma za zadanie zapewnić spójność systemu prawnego, bowiem reguluje tzw. „opóźnione prawo do normatywnego przekształcenia” zapewniając, że jeżeli na dzień 1 stycznia 2017 r. żaden lokal w budynku nie był wyodrębniony, a grunt jest oddany w użytkowanie wieczyste na cele budownictwa mieszkaniowego to przekształcenie prawa do gruntu następuje z chwilą wyodrębnienia własności pierwszego lokalu. Dodatkowo w przepisie opisano szczegóły procedury prowadzącej do potwierdzenia prawa własności.

Czy wszystkie inwestycje będą miały możliwość przekształcenia?

Wbrew woli ustawodawcy w praktyce może się okazać, że nie wszystkie inwestycje, które powinny być objęte zakresem regulacji, będą wypełniały przesłanki z omawianego przepisu.

- Przyjmijmy, że aktualnie trwa budowa budynku na gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste w latach 90-tych, a deweloper prowadzi sprzedaż mieszkań zawierając umowy deweloperskie. Prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione na rzecz przedsiębiorstwa państwowego na cele prowadzenia jego zakładu. Jednocześnie na dzień dzisiejszy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, dla takiego terenu, przewidziano zabudowę mieszkaniowo-usługową i deweloper uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalno-usługowego. Biorąc pod uwagę aktualnie realizowane inwestycje na terenie dużych miast w Polsce, w naszej ocenie, nie będą to jednostkowe przypadki - twierdzą adwokat i wspólnik Marcin W. Cieśliński oraz aplikant adwokacki Piotr Grabarek z kancelarii BCLA Bisiorek, Cieśliński, Adamczewska i Wspólnicy.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych