Komisje senackie za większością poprawek do ustawy o Deweloperskim Funduszu GwarancyjnymPAP - 13 maja 2021 09:58


Senackie połączone komisje Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych poparły w czwartek większość poprawek do ustawy powołującej Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.

Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym ma wzmocnić ochronę osób kupujących nowe mieszkania w przypadku upadku firmy deweloperskiej i wyeliminować ryzyko utraty przez nabywców środków na mieszkaniowych rachunkach powierniczych. Na jej mocy powstanie Deweloperski Fundusz Gwarancyjny prowadzony przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, którego głównym źródłem zasilania będą składki deweloperów. W przypadku otwartego rachunku powierniczego maksymalna składka wyniesie 2 proc., natomiast w przypadku zamkniętego rachunku powierniczego - 0,2 proc.

Podczas czwartkowego posiedzenia senackie komisje Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowały większość poprawek zgłoszony w toku prac nad ustawą o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Aprobaty senatorów nie zyskała m.in. zgłoszona podczas środowego posiedzenia Senatu poprawka zgłoszona przez Janusza Pęcherza (KO). W środę Pęcherz zwracał uwagę, że przepisy dają nadmierne uprawnienia bankom, ponadto uderzą w małych deweloperów. Dlatego - jak mówił - składa poprawkę, która przywróci równowagę stronom.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wcześniej, podczas połączonych komisji Infrastruktury oraz Budżetu i Finansów Publicznych, senatorowie przyjęli kilkanaście poprawek, m.in. zmniejszającą składkę na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Opowiedzieli się też za skreśleniem obowiązku sprawdzania przez bank przed wypłatą pieniędzy, czy deweloper nie zalega z podatkami i składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, oraz czy uregulował zobowiązania wobec podwykonawców.

Ustawa zakłada, że nabywca nowego mieszkalnia będzie mógł odmówić dokonania odbioru ze względu na istotne wady lokalu. Ponadto, doprecyzowuje procedurę odbioru mieszkania wraz z określeniem konsekwencji nieusunięcia wady w wyznaczonym przez konsumenta terminie.

Przepisy określają też prawa i obowiązki stron umowy deweloperskiej w przypadku ogłoszenia upadłości banku prowadzącego mieszkaniowy rachunek powierniczy (MRP). Ponadto, doprecyzowują zasady dokonywania przez nabywcę wpłat na MRP, zasady uprawnień kontrolnych banku i zasady dokonywania wypłat z MRP na rzecz dewelopera.