Lokale komunalne bez dodatku mieszkaniowegoRzeczpospolita - 12 listopada 2015 14:10


Dodatek mieszkaniowy nie należy się osobom czekającym na mieszkanie komunalne.


Wśród osób uprawnionych do dodatków mieszkaniowych ustawa nie wymienia oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu komunalnego – pisze „Rzeczpospolita”. Osoba zajmująca lokal bez tytułu prawnego ma prawo do dodatku mieszkaniowego tylko wtedy, gdy oczekuje na lokal zamienny albo socjalny.

Takie stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, a sąd kasacyjny je potwierdził. Uznał, że katalog tytułów do dodatków mieszkaniowych wymieniony w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych jest katalogiem zamkniętym i nie można już do niego dopisać uprawnień innego rodzaju.