Prokurator Generalny wnosi skargę nadzwyczajną ws. eksmisji bez lokalu socjalnegoPAP - 27 maja 2020 09:25


Prokurator Generalny wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od wyroku orzekającego eksmisję rodziny bez prawa do lokalu socjalnego - dowiedziała się PAP w Prokuraturze Krajowej.

Zdaniem Prokuratora Generalnego, wyrok jest niesłuszny i został wydany z rażącym naruszeniem prawa. Jak wskazano w skardze, orzeczenie o eksmisji bez prawa do lokalu socjalnego naruszyło prawo rodziny do godności oraz normy gwarantujące minimalną ochronę przed bezdomnością osobom, które nie są w stanie we własnym zakresie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych.

Według prokuratury, gdyby sąd właściwie przeprowadził postępowanie dowodowe, ustaliłby, iż najemcy spełniają ustawowe przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego. "Tym samym, wobec spłaty przez nich całości zadłużenia, jak to miało miejsce w tym przypadku, mogliby ponownie zawrzeć umowę najmu lokalu" - uzasadniono w skardze.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Prokurator Generalny wniósł o uchylenie części wyroku orzekającej o braku uprawnienia do lokalu socjalnego i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

Chodzi o prawomocny wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza z listopada 2006 r. Sąd nakazał w nim pozwanej przez miasto rodzinie opuszczenie zajmowanego przez nią lokalu i opróżnienie go ze swoich rzeczy. Sąd zdecydował przy tym, że rodzinie nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego z zasobów krakowskiej gminy. Według sądu sytuacja finansowa tej rodzin jest dobra, wszyscy uzyskują dochody, nie poszukują pracy i nie korzystają z opieki społecznej.

Prokuratura zwróciła uwagę, że sąd nie uwzględnił wniosków o zwrócenie się do ZUS i Urzędu Skarbowego o informacje, na podstawie których można ustalić prawo do lokalu socjalnego.

Prokuratura zauważyła przy tym, że zgodnie z obowiązującym wówczas prawem sąd nie mógł odmówić prawa do lokalu socjalnego m.in.. niepełnosprawnym, emerytom i rencistom. Z kolei eksmitowanym w tym przypadku najemcą była osoba o orzeczonej niepełnosprawności, a ponadto sam najemca i jego małżonek byli osobami uprawnionymi do pobierania świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zdaniem prokuratury, wyrok ten był przyczyną dalszych negatywnych konsekwencji dla eksmitowanej rodziny. Po spłaceniu zadłużenia miasto odmówiło rodzinie przywrócenia najmu lokalu. Podstawą odmowy było prawo przewidujące możliwość zawarcia ponownej umowy najmu wyłączenie z osobami, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do uzyskania lokalu socjalnego.