Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe przyspieszą. Sejm uchwalił zmiany ustaw ws. finansowania programów

Sejm uchwalił zmiany ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych wraz z poprawkami zmierzającymi m.in. do przyspieszenia realizacji inwestycji przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

Autor: PAP 09 czerwca 2022 14:42

  • Za przyjęciem przepisów głosowało 436 posłów, nikt nie był przeciw, wstrzymało się 11 osób.
  • Posłowie poparli w głosowaniu poprawki klubu PiS, m.in. wyznaczające maksymalne ramy czasowe na rozpoczęcie realizacji usługi publicznej lub przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, licząc od momentu objęcia udziałów lub akcji SIM.
  • Jak argumentowano podczas drugiego czytania projektu, celem jest przyspieszenie realizacji inwestycji z wykorzystaniem rządowego wsparcia.

Kolejna poprawka przewiduje, że w szczególnych sytuacjach będzie możliwy tryb wystąpienia do ministra właściwego ds. budownictwa o wyrażenie zgody na przesunięcie tego terminu.

W przypadku niedopełnienia obowiązku zawarcia umowy lub nierozpoczęcia przez SIM realizacji inwestycji w terminie określonym w umowie gmina występuje o umorzenie udziałów lub akcji SIM objętych z wykorzystaniem rządowego wsparcia - zakłada kolejna z przyjętych zmian.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W ramach zaakceptowanych poprawek przyspieszono też (do 1 sierpnia br.) przeniesienie niektórych zadań do zakresu kompetencji ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego. Chodzi m.in. o powoływanie prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz nadzór nad działalnością Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych ma usprawnić finansowanie programu budownictwa socjalnego i komunalnego, obejmującego bezzwrotne finansowe wsparcie z budżetu państwa udzielane głównie jednostkom samorządu terytorialnego i organizacjom pożytku publicznego na rozwój budownictwa zaspokajającego potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach. Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł zawierać umowy finansowego wsparcia z beneficjentami w ramach limitu wydatków ustalonego na dany rok budżetowy. Przewidziano też nowe źródło finansowania programu - ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych.

Uchwalona regulacja zmienia ok. 25 ustaw. Do ustawy o ochronie praw lokatorów wpisano możliwość wydłużenia przez gminy w drodze uchwały (ponad ustawowe trzy miesiące) okresu, za który osoby ubiegające się o lokal z gminnego zasobu mieszkaniowego zobowiązane będą wykazać w deklaracji wysokość dochodu. Do ustawy covidowej wprowadzono zmiany przywracające normalne funkcjonowanie zebrań i zgromadzeń spółdzielni mieszkaniowych. W ustawie o Krajowym Zasobie Nieruchomości wprowadzono zmiany dotyczące sprawozdawczości finansowej KZN, ograniczono też liczbę członków rad nadzorczych SIM wskazywanych przez KZN i doprecyzowano przepisy o ich wynagrodzeniu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych