Stołeczna adwokatura negatywnie o projekcie komisji ds. reprywatyzacji

Niezbędne jest wyjaśnienie wszelkich nieprawidłowości w postępowaniach reprywatyzacyjnych, ale projekt powołujący komisję weryfikacyjną przewiduje rozwiązania nieadekwatne i niekonstytucyjne – oceniła w wydanej opinii Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie.

Autor: PAP 24 stycznia 2017 10:22

W związku z tym ORA - w opinii przekazanej w zeszłym tygodniu resortowi sprawiedliwości i zamieszczonej na swej stronie internetowej – negatywnie oceniła projekt tej ustawy.

ORA przyznała, że dostrzega konieczność wyjaśnienia wszelkich nieprawidłowości i wyeliminowania patologii, które miały miejsce przy okazji trwających przez ostatnie lata postępowań reprywatyzacyjnych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Rada widzi także niezbędność zapewnienia należytej ochrony praw lokatorów w zwracanych budynkach, a także uprawnień prawowitych spadkobierców byłych właścicieli – dodała.

- Jednak zdaniem rady proponowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nie przysłuży się osiągnięciu opisanych wyżej celów, a zawarte w nim rozwiązania uznać należy za nieadekwatne – podkreślono w opinii.

Jak dodali adwokaci komisja nie będzie w stanie zweryfikować wszystkich decyzji reprywatyzacyjnych. - Samych decyzji w przedmiocie ustanowienia użytkowania wieczystego zostało wydanych ponad 4 tys. jeżeli komisja miałaby się zająć jedynie sprawami zwrotowymi, a jedna sprawa trwać będzie pół roku, to przed komisją 2 tys. lat pracy – wskazali.

Według ORA jest oczywiste, że komisja skupi się na niewielkiej liczbie spraw, a brak określenia kryteriów kolejności ich rozpoznawania spowoduje, że wybór padnie tylko na te sprawy, które mogą budzić większe zainteresowanie medialne”.

Ponadto poszczególne zapisy projektu – zdaniem stołecznej palestry – mogą być sprzeczne z konstytucyjnymi zasadami m.in. trójpodziału władzy, jednoznaczności prawa oraz niedziałania prawa wstecz.

- Można stwierdzić, że ustrojowo komisja jest gdzieś pomiędzy władzą wykonawczą, władzą ustawodawczą oraz władzą sądowniczą – zaznaczyła ORA. Dodała, że kompetencje komisji daleko wkraczają w zakres wcześniej zastrzeżony jedynie dla władzy sądowniczej.

Jak poinformowano na posiedzeniu ORA 18 stycznia taką opinię przyjęto 10 głosami za, przy jednym wstrzymującym się.

Pierwsze czytanie projekt ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich wydanych z naruszeniem prawa odbyło się w Sejmie w połowie grudnia zeszłego roku.

W skład komisji ma wejść przewodniczący – w randze wiceministra sprawiedliwości lub spraw wewnętrznych i administracji – powoływany i odwoływany przez premiera na wniosek ministra sprawiedliwości, złożony w porozumieniu z MSWiA, oraz 8 członków – prawników o nieposzlakowanej opinii – powoływanych i odwoływanych przez Sejm.

Komisja będzie mogła np. utrzymać w mocy decyzję reprywatyzacyjną (uznać słuszność zwrotu nieruchomości), uchylić decyzję reprywatyzacyjną i podjąć decyzję merytoryczną, która pozwoli odebrać bezprawnie pozyskaną nieruchomość.

Ponadto komisja będzie mogła też uchylić decyzję reprywatyzacyjną i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi, który ją wydał, wraz z wiążącymi wskazaniami co do dalszego postępowania albo stwierdzić wydanie decyzji reprywatyzacyjnej z naruszeniem prawa, jeśli wywołała nieodwracalne skutki prawne.

W takiej sytuacji komisja będzie mogła nałożyć na osobę, która skorzystała na wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej, obowiązek zwrotu nienależnego świadczenia w wysokości odpowiadającej wartości bezprawnie przejętej nieruchomości. Komisja będzie miała też prawo wstrzymywania postępowań innych organów, np. sądów oraz dokonywać wpisów w księgach wieczystych.

W zeszłym tygodniu projektem zajęła się sejmowa komisja ustawodawcza. Zaproponowała m.in. by wypłata odszkodowań pokrzywdzonym lokatorom następowała z budżetu Warszawy. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki mówił wtedy, że maj jest realnym terminem rozpoczęcia pracy komisji. W piątek minister Ziobro powiedział, że chciałby aby prace komisji mogły ruszyć najpóźniej w czerwcu.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych