Wielkopolska nie podnosi podatków mieszkaniowychPAP - 29 grudnia 2015 09:54


Jakie będą zmiany w podatku od nieruchomości w Poznaniu, Pile, Koninie i Kaliszu?


W Poznaniu bez zmian pozostaną podatki od nieruchomości. - Stawki albo nie uległy zmianie, albo uległy niewielkiemu obniżeniu z uwagi na deflację. Ustawa o rewitalizacji wprowadziła nową stawkę dla gruntów, jednak w najbliższym czasie nie będzie ona miała praktycznego zastosowania – wyjaśnia rzeczniczka prezydenta Poznania Hanna Surm.

Piła od kilku lat promuje się jako miasto łagodnej polityki fiskalnej, przyjaznej podatnikom. Jak przekazała Dorota Semenov z Urzędu Miasta Piły, koncepcja ta realizowana jest m.in. poprzez stosowanie stawek podatku znacznie obniżonych w stosunku do maksymalnych.

Według Semenov, takie podejście i działania mają na celu głównie pobudzenie procesów inwestycyjnych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta oraz rozwój mieszkalnictwa. Jak zaznaczyła, w przypadku najistotniejszych przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, tj. budynków mieszkalnych i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ustalone stawki stanowią średnio 75 proc. stawek maksymalnych.

W Koninie bez zmian pozostaną stawki podatku od nieruchomości, z wyjątkiem budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Wysokość tej stawki uległa obniżeniu o 0,64 proc. - z 4,68 zł na 4,65 zł.

Zmian w opłatach i podatkach nie odczują mieszkańcy Kalisza. W 2016 r. obowiązywać będzie większość stawek podatków i opłat, ustalonych na podstawie uchwał rady miasta z lat poprzednich.