informacje z tematu: giełda | housemarket.pl https://www.housemarket.pl/ Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości pl dominik.szmidt@wnp.pl (Dominik Szmidt) <![CDATA[i2 Development wycofuje się z giełdy]]> https://www.housemarket.pl/deweloperzy/103/i2_development_wycofuje_sie_z_gieldy,31762.html https://pliki.housemarket.pl/i/00/73/27/007327_r0_300.jpg

I2 Development podjął decyzję o wycofaniu akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

]]>
Mon, 16 May 2022 14:41:59 +0100
<![CDATA[Lokum Developer gromadzi środki. Emisja obligacji o wartości 50 mln zł]]> https://www.housemarket.pl/deweloperzy/103/lokum_developer_gromadzi_srodki_emisja_obligacji_o_wartosci_50_mln_zl,29349.html https://pliki.housemarket.pl/i/00/62/88/006288_r0_300.jpg

Lokum Deweloper przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 35 inwestorom, 15 października br. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozbudowę banku ziemi oraz finansowanie prowadzonych i planowanych projektów deweloperskich.

]]>
Thu, 21 Oct 2021 13:10:36 +0100
<![CDATA[Lokum Deweloper rusza z obligacją emisji o łącznej wartości 50 mln zł]]> https://www.housemarket.pl/deweloperzy/103/lokum_deweloper_rusza_z_obligacja_emisji_o_lacznej_wartosci_50_mln_zl,29283.html https://pliki.housemarket.pl/i/00/13/85/001385_r0_300.jpg

Lokum Deweloper przeprowadził emisję 3,5-letnich obligacji serii I o łącznej wartości nominalnej 50 mln zł. Obligacje zostały przydzielone 35 inwestorom (z uwzględnieniem subfunduszy) 15 października br. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozbudowę banku ziemi oraz finansowanie projektów.

]]>
Mon, 18 Oct 2021 15:57:00 +0100
<![CDATA[Cezary Chybowski: Nowy Ład może przyczynić się do osłabienia kondycji polskiej giełdy]]> https://www.housemarket.pl/rynek_mieszkaniowy/101/cezary_chybowski_nowy_lad_moze_przyczynic_sie_do_oslabienia_kondycji_polskiej_gieldy,28327.html https://pliki.housemarket.pl/i/03/94/61/039461_r0_300.jpg

Ulga na wydatki związane z giełdowym debiutem czy zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych to niektóre z propozycji zawartych w Polskim Ładzie. Ministerstwo wskazuje, że nowe rozwiązania mogą pobudzić giełdę, wspierając ekspansję i rozwój firm, jednak nie wszyscy podzielają ten entuzjazm.

]]>
Tue, 03 Aug 2021 13:15:00 +0100
<![CDATA[Acciona podsumowuje wezwanie na Mostostal Warszawa]]> https://www.housemarket.pl/rynek_mieszkaniowy/101/acciona_podsumowuje_wezwanie_na_mostostal_warszawa,19595.html https://pliki.housemarket.pl/i/00/83/25/008325_r0_300.jpg

W wezwaniu na akcje Mostostal Warszawa Acciona nabyła łącznie 2.407.655 akcji, co razem z akcjami posiadanymi przed ogłoszeniem wezwania stanowi 62,1 proc. kapitału zakładowego Spółki. Transakcja nabycia akcji po drugim, finalnym etapie wezwania została przeprowadzona na GPW 26 sierpnia. Transakcja po pierwszym etapie wezwania miała miejsce 8 sierpnia.

]]>
Tue, 27 Aug 2019 09:06:39 +0100
<![CDATA[Orion Investment terminowo wykupił obligacje serii A i rozpoczął skup akcji własnych]]> https://www.housemarket.pl/deweloperzy/103/orion_investment_terminowo_wykupil_obligacje_serii_a_i_rozpoczal_skup_akcji_wlasnych,17327.html https://pliki.housemarket.pl/i/02/77/04/027704_r0_300.jpg

Grupa Orion Investment dokonała terminowego wykupu obligacji serii A o wartości nominalnej wynoszącej 10 mln zł. Spółka rozpoczęła także skup akcji własnych realizowany w ramach przyjętego regulaminu.

]]>
Wed, 16 Jan 2019 10:46:09 +0100
<![CDATA[Murapol wykupi przed terminem zapadalności obligacje serii T, U, W i Z]]> https://www.housemarket.pl/finanse/105/murapol_wykupi_przed_terminem_zapadalnosci_obligacje_serii_t_u_w_i_z,16714.html https://pliki.housemarket.pl/i/00/73/27/007327_r0_300.jpg

Grupa Murapol podjęła decyzję o przedterminowym wykupie notowanych na rynku Catalyst obligacji serii T, U, W i Z. Łączna wartość ww. instrumentów dłużnych podlegających wykupowi wynosi 9,5 mln zł.

]]>
Tue, 16 Oct 2018 15:36:00 +0100
<![CDATA[Zmiany w Murapolu. W planach debiut na giełdzie w połowie 2019 r.]]> https://www.housemarket.pl/deweloperzy/103/zmiany_w_murapolu_w_planach_debiut_na_gieldzie_w_polowie_2019_r,16605.html https://pliki.housemarket.pl/i/02/96/11/029611_r0_300.jpg

Sprzedaż aktywów nieoperacyjnych, wzrost wielkości produkcji i oferty mieszkań, stabilizacja potencjału i powtarzalność liczby przekazań oraz rekordowe wyniki sprzedaży - to główne elementy nowego kierunku strategicznego Grupy Murapol, polegającego na koncentracji zasobów wokół działalności podstawowej. Pierwsze półrocze 2018 r. to dla Grupy okres zmian i porządkowania organizacji w kierunku klasycznego dewelopera.

]]>
Tue, 02 Oct 2018 09:58:00 +0100
<![CDATA[Wolfs Technology Fund rozważa skup akcji własnych]]> https://www.housemarket.pl/finanse/105/wolfs_technology_fund_rozwaza_skup_akcji_wlasnych,16440.html https://pliki.housemarket.pl/i/00/73/27/007327_r0_300.jpg

Wolfs Technology Fund rozważa uruchomienie programu skupu akcji własnych. Emitent podpisał również dwie umowy przedwstępne nabycia nieruchomości gruntowych w Gdyni, na których zamierza zrealizować inwestycję deweloperską.

]]>
Fri, 07 Sep 2018 14:02:00 +0100
<![CDATA[Murapol sprzedał udziały w Skarbiec Holding: to element przygotowań do debiutu giełdowego]]> https://www.housemarket.pl/deweloperzy/103/murapol_sprzedal_udzialy_w_skarbiec_holding_to_element_przygotowan_do_debiutu_gieldowego,15714.html https://pliki.housemarket.pl/i/00/73/27/007327_r0_300.jpg

Murapol sprzedał na rzecz spółki Aoram pakiet 2.251.152 akcji spółki Skarbiec Holding o wartości nominalnej 0,80 zł każda i łącznej wartości nominalnej 1,8 mln zł. Cena za jedną akcję wynosi 28,23 zł, a łącznie transakcja opiewa na kwotę 63,55 mln zł.

]]>
Mon, 18 Jun 2018 10:29:42 +0100
<![CDATA[Atal wyemitował obligacje. Środki pójdą na zakup gruntów i inwestycje]]> https://www.housemarket.pl/deweloperzy/103/atal_wyemitowal_obligacje_srodki_pojda_na_zakup_gruntow_i_inwestycje,13224.html https://pliki.housemarket.pl/i/02/71/45/027145_r0_300.jpg

Atal wyemitował dwuletnie, niezabezpieczone obligacje serii AF na kwotę 80 mln zł. Termin wykupu obligacji nowej emisji przypada w dniu 2 października 2019 r. Obligacje zostaną wprowadzone, w ramach rynku Catalyst, do alternatywnego systemu obrotu.

]]>
Tue, 03 Oct 2017 15:30:00 +0100