25 procent środków z nowej perspektywy UE - na cele klimatycznePAP - 05 października 2020 12:58


25 proc. środków z nowej perspektywy unijnej dedykujemy celom klimatycznym - poinformowała w poniedziałek minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak na otwarciu Targów CSR poświęconych odpowiedzialnemu biznesowi i zrównoważonemu rozwojowi.

Jak wskazała cytowana w informacji resortu minister Jarosińska-Jedynak, "społeczna odpowiedzialność powinna przyświecać wszystkim organizacjom w przestrzeni publicznej, dlatego zespół promuje zasady społecznej odpowiedzialności także w administracji publicznej oraz na uczelniach wyższych".

Dodała, że priorytety zrównoważonego rozwoju rząd określił w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. "Dostrzegając efekty realizacji SOR, jesteśmy gotowi na dalsze kroki; 25 proc. środków z nowej perspektywy unijnej dedykujemy celom klimatycznym" - powiedziała Jarosińska-Jedynak. Zaznaczyła, że w nowych programach operacyjnych resort stawia na zieloną gospodarkę, pamiętając jednocześnie o innych kierunkach jak cyfryzacja, zdrowie czy szerokie wsparcie dla innowacyjności, które sprzyjają długofalowemu rozwojowi gospodarczemu w duchu sprawiedliwej transformacji.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Zrównoważone miasta i Program Dostępność Plus to kolejne obszary naszych działań, które wpisują się w budowanie sprawiedliwości i odpowiedzialności społecznej" - wskazała.

Podczas inauguracji Targów CSR minister przytoczyła też przykłady pozytywnego zaangażowania społecznego przedsiębiorstw w dobie pandemii. "Oprócz wsparcia dla najbardziej potrzebujących grup społecznych, w tym środowiska medycznego, osób starszych, ważna jest solidarność w łańcuchu dostaw, walka o każde miejsce pracy. Duże znaczenie ma troska o regularność płatności i ciągłość współpracy z kontrahentami oraz otoczeniem biznesu, w tym z organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, które również znalazły się w trudnej sytuacji" - mówiła Jarosińska-Jedynak.

Przypomniała też, że kierowany przez nią resort aktywnie włączył się w działania wspierające firmy i inne podmioty w dobie pandemii. "Na przeciwdziałanie jej skutkom zapewniliśmy 14 miliardów złotych z Funduszy Europejskich. Przygotowaliśmy Funduszowy Pakiet Antywirusowy, z którego chętnie korzystają przedsiębiorcy, wprowadziliśmy też ułatwienia w kredycie na innowacje technologiczne. Z funduszy europejskich pochodzi finansowanie takich programów jak "Zdalna Szkoła" i "Zdalna Szkoła+", dotacje na kapitał obrotowy, pożyczki płynnościowe, czy premia technologiczna" - mówiła.

Resort prowadzi też specjalny mechanizm w sprawie naruszeń zasad odpowiedzialnego biznesu w ramach Krajowego Punktu Kontaktowego OECD. "W ramach mechanizmu skargowego rozpatrujemy zawiadomienia o potencjalnym naruszeniu wytycznych i prowadzimy mediacje między stronami" - czytamy.

W otwartych w poniedziałek Targach CSR uczestniczą przedstawiciele przedsiębiorstw, administracji, organizacji pozarządowych, uczelni, związków zawodowych i innych podmiotów współpracujących w Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Targi zakończą się 9 października.