25 września obchodzimy Dzień Budowlańcahousemarket.pl - 25 września 2020 10:29


W tym roku "Dzień Budowlańca" branża obchodzi w szczególnych okolicznościach wszechobecnej pandemii koronawirusa. Jej negatywne skutki widoczne w różnych sektorach rynku, wpłynęły również na rynek budowlany, który pracuje z wydajnością o około 5-20 procent niższą w porównaniu z sytuacją sprzed pandemii.

W sektorze budownictwa w I kwartale 2020 r. wyniosło 426,1 tys. osób, w tym przy robotach związanych ze wznoszeniem budynków - 146,2 tys. osób (GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2020 roku).

- Grupa deweloperska Robyg, przy budowie swoich inwestycji mieszkaniowych zatrudnia średnio 2 tysiące osób. To ogromny zespół ludzi, wykwalifikowanych pracowników, którzy profesjonalnie wykonują swoje zadania - mówi Rafał Michalski, dyrektor działu technicznego Robyg Construction.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W okresie styczeń – marzec br. utworzono 170,6 tys. nowych miejsc pracy, to o 35  proc. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Optymistyczne natomiast dla pracowników branży budowlanej jest to, że udział stanowisk utworzonych w budownictwie wzrósł o 1,7 proc. do 16 proc. Spośród nowo utworzonych miejsc pracy w końcu I kwartału br. wolnych było jeszcze 16,2 tys. miejsc – najwięcej w budownictwie (27 proc.) (GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2020 r.).

- W naszym zespole pracuje 15 kierowników budowy, a za nadzory budowlane odpowiada aż 95 osób - mówi Michalski.

Mówiąc o nowych miejscach pracy, warto wspomnieć również o ich likwidowaniu. Dane GUS (GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w maju 2020 r.) szacują, że w I kwartale br. zlikwidowano 119,9 tys. miejsc pracy (o 35,2 proc. więcej niż przed rokiem), w tym 29,3 tys. (tj. 24,4 proc. wszystkich przypadków) zlikwidowano w związku z sytuacją epidemiczną. Zmniejszył się natomiast udział miejsc zlikwidowanych m.in. w budownictwie (o 1,9 proc. do 10,4 proc.) - to kolejna dobra wiadomość dla branży.

Zarobki w branży budowlanej

Z danych GUS wynika, że przeciętne miesięczne nominalne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w maju br. 5119,94 zł - w sektorze budownictwa: 5212,13 tys. zł (GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2020 roku). W I kwartale 2020 roku na wynagrodzenia budownictwo wydało w sumie 6622,3 mln zł. Było ono jednak tym sektorem, w którym wynagrodzenia w maju br. wzrosły w najmniejszym stopniu, bo tylko o 0,3 proc.,podczas gdy w poprzednich miesiącach notowano wzrost w granicach 7,9 - 5,1 proc. Większy niż przeciętnie wzrost wynagrodzeń notowano w budowie budynków (5,4 proc.).

- Zarobki naszych pracowników budowy w skali roku wzrosły o kilkanaście procent. Doceniamy wiedzę i doświadczenie naszego zespołu, a pracownikom stwarzamy możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. Mogą oni korzystać z dodatkowych dni urlopu na potrzeby szkoleń czy egzaminów - mówi Michalski.

Dodaje, że Robyg nie ma problemu z obsadzaniem stanowisk. Kandydaci poznają firmę dość wcześnie, bo już na etapie studiów. Wszystko dlatego, że deweloper ściśle współpracuje w zakresie praktyk oraz staży studenckich z uczelniami wyższymi w Warszawie i Gdańsku.

- Nasi eksperci prowadzą gościnne wykłady na uczelniach wyższych, a dla studentów organizujemy gościnne wizyty na terenie budów naszych inwestycji. To najlepsza forma nauki i poznania specyfiki przyszłej pracy w branży budowlanej - wyjaśnia Michalski.

Według danych GUS, w I kwartale 2020 roku czas przepracowany na jednego zatrudnionego pracownika w sektorze budownictwa wyniósł 438 godzin(GUS, Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w I kwartale 2020 roku). Godziny te przekładają się na konkretne efekty - gotowe inwestycje budowlane. 

- W trzecim kwartale br. wprowadziliśmy do sprzedaży nowe etapy w wielu naszych inwestycjach. Są to m.in. Mój Ursus, Modern City, Osiedle Życzliwa Praga w Warszawie, Jagodno we Wrocławiu, Stacja Nowy Gdańsk, Nowa Letnica, Zajezdnia Wrzeszcz, osiedle Więcej w Gdańsku. Rezultat sprzedaży całkowicie nas satysfakcjonuje, ponieważ ustabilizował się na poziomie zbliżonym do początku roku - komentuje Anna Wojciechowska.