63 procent Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku

63 proc. ankietowanych Polaków uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, odmiennego zdania jest 23 proc. Tak pesymistyczne oceny ogólnej sytuacji w kraju zanotowano ostatnio w listopadzie 2020 r. - wynika z najnowszego sondażu CBOS.

Autor: PAP 08 września 2022 13:10

  • W nastrojach społecznych w drugiej połowie sierpnia widać pesymizm.
  • Znacząco pogorszyły się oceny sytuacji ogólnej i politycznej w kraju.
  • Stan polskiej gospodarki tak negatywnie oceniany był ostatnio w kwietniu 2013 r.

Postrzeganie sytuacji własnej badanych i materialnych warunków życia także uległo niewielkiemu pogorszeniu. W prognozach i przewidywaniach na najbliższy rok również widoczny jest pesymizm i brak perspektyw na zmianę.

W porównaniu z poprzednim miesiącem pogorszyły się oceny ogólnej sytuacji w Polsce. Ponad trzy piąte badanych (63 proc., wzrost o 5 punktów procentowych) uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku, a prawie co czwarty respondent twierdzi, że w dobrym (23 proc., spadek o 4 punkty). Tak pesymistyczne oceny ogólnej sytuacji w kraju zanotowano ostatnio w listopadzie 2020 r. - podaje CBOS.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

 

W sierpniu nieznacznie przybyło badanych obawiających się pogorszenia sytuacji w Polsce w ciągu najbliższego roku (54 proc., wzrost o 2 punkty). Co czwarty ankietowany uważa, że sytuacja się nie zmieni (25 proc., bez zmian), a więcej niż co dziesiąty przewiduje poprawę (13 proc., bez zmian). Zanotowano również spadek odsetka osób, którym trudno przewidzieć rozwój sytuacji w tej kwestii (8 proc., spadek o 2 punkty).

Pogorszyły się także oceny sytuacji politycznej. Ponad połowa badanych (54 proc., wzrost o 7 punktów) źle ocenia sytuację polityczną w naszym kraju. W porównaniu z poprzednim miesiącem zmniejszył się zarówno odsetek respondentów wyrażających zadowolenie w tym względzie (15 proc., spadek o 4 punkty), jak i określających sytuację polityczną jako "ani dobrą, ani złą" (25 proc., spadek o 2 punkty).

Prognozy sytuacji politycznej w kraju w perspektywie roku także nieco się pogorszyły. Nieznacznie wzrósł poziom - przeważających od dłuższego czasu - opinii, wedle których do żadnej zmiany nie dojdzie (45 proc., o jeden punkt więcej niż w lipcu), oraz zwiększył się poziom prognoz pesymistycznych (35 proc., wzrost o 3 punkty). Spadł z kolei odsetek prognozujących poprawę sytuacji politycznej w Polsce (8 proc. wobec 10 proc. poprzednio).

Oceny obecnej sytuacji gospodarczej w kraju w porównaniu z poprzednim badaniem nie zmieniły się znacząco i nadal pozostają w większości pesymistyczne, choć tak wysoki odsetek ocen negatywnych ostatni raz zarejestrowano w kwietniu 2013 r. Blisko połowa Polaków uważa, że stan polskiej gospodarki jest zły (48 proc., wzrost o 1 punkt), a więcej niż co czwarty określa go jako "ani dobry, ani zły" (27 proc., spadek o jeden punkt). Więcej niż co piąty ankietowany twierdzi, że sytuacja gospodarcza w kraju jest dobra (21 proc., wzrost o jeden punkt).

Podobnie jak w zeszłym miesiącu przybyło badanych przewidujących, że w najbliższym czasie sytuacja gospodarcza w kraju nie zmieni się (32 proc., wzrost o 4 punkty). Blisko połowa respondentów uważa, że stan gospodarki się pogorszy (47 proc., bez zmian), a więcej niż co dziesiąty jest zdania, że się poprawi (12 proc., spadek o jeden punkt). Spadł także odsetek osób, którym trudno przewidzieć rozwój sytuacji w tej kwestii (o 4 punkty, do 8 proc.).

Oceny jakości życia rodzin również nieznacznie się pogorszyły. Wzrósł odsetek uważających, że im i ich rodzinom żyje się ani dobrze, ani źle (43 proc., wzrost o 2 punkty) i nieznacznie zmalał deklarujących, że warunki ich życia są dobre (50 proc., spadek o jeden punkt) lub złe (7 proc., spadek o jeden punkt).

Wzrost pesymizmu widoczny jest również w przewidywaniach jakości życia rodzin. Odsetek osób obawiających się, że za rok im i ich rodzinom będzie żyło się gorzej niż dziś wzrósł z 29 proc. do 31 proc.. Największa cześć badanych (44 proc., spadek o punkt) nie spodziewa się zmian w tym obszarze. Podobnie jak ostatnio poprawy oczekuje 12 proc. ankietowanych (spadek o jeden punkt).

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (388) przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano od 14 do 25 sierpnia 2022 r. na próbie liczącej 1043 osoby (w tym: 60,0 proc. metodą CAPI, 23,3 proc. - CATI i 16,7 proc. - CAWI). 

Podobał się artykuł? Podziel się!

SŁOWA KLUCZOWE

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych