Apel do prezydent Łodzi o wycofanie się z 40-procentowej podwyżki za wodęPAP - 24 kwietnia 2020 16:13


Prezes Wód Polskich Przemysław Daca zaapelował w opublikowanym w piątek liście otwartym do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej o wycofanie wniosku o ponad 40-procentową podwyżkę opłat cen za wodę. Podkreślił, że w obecnym czasie jest to nieuzasadnione i godzi w interesy ekonomiczne obywateli.

Jak wyjaśnił szef Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWiK) w Łodzi zamierza wprowadzić podwyżki cen opłat za wodę w ciągu trzech najbliższych lat o 42 proc., a w 2020 roku - o 36 proc.

"Taki wniosek wpłynął 27 lutego br. do właściwej jednostki Wód Polskich. Obecnie, w tak trudnym okresie pandemii, kiedy mieszkańcy potrzebują wody niezbędnej do celów higienicznych i sanitarnych, podwyższanie cen jest nieuzasadnione. Jednoznacznie godzi także w interesy ekonomiczne obywateli, również w perspektywie kryzysu gospodarczego, który jest zapowiadany, jako konsekwencja pandemii" - napisał w liście otwartym Daca.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W związku z tym zaapelował do prezydent Zdanowskiej o wycofanie wniosku o podwyżkę.

W piśmie wskazał również, że w ubiegłym roku zwracał publicznie uwagę na fakt, że dwa następujące po sobie zarządzenia przyjęte przez prezydent Łodzi i dotyczące zwiększenia kosztów czynszu dzierżawnego za infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną mogą skutkować wzrostem taryf.

"Celem działań Wód Polskich, jako regulatora taryf wodno-ściekowych jest ochrona mieszkańców przed nieuzasadnionymi podwyżkami opłat wodno-kanalizacyjnych. Dlatego jeszcze raz apeluję o wpłynięcie na podległą pani prezydent spółkę, by wycofała wniosek taryfowy" - wskazał.

Daca zaznaczył, że PGW Wody Polskie stoi na straży zrównoważonej i racjonalnej gospodarki wodnej. Dlatego - jak dodał na zakończenie listu - czuje się w obowiązku, aby w dobie walki z koronawirusem wyrazić swój sprzeciw wobec prób obciążania mieszkańców dodatkowymi kosztami.