Bank odda pieniądze pobrane od klienta za czas oczekiwania na wpis do hipoteki

Nieruchomość kupiona na kredyt wymaga ujawnienia banku w dziale IV księgi wieczystej. Do czasu, gdy sąd hipoteczny tego nie zrobi, bank nalicza klientowi raty wyższe nawet o 2 proc. Rząd chce, by po zabezpieczeniu się na nieruchomości banki zwracały te pieniądze klientom.

Autor: Tamara Marczewska 04 sierpnia 2022 09:25

  • Nowe przepisy dotyczące kredytów hipotecznych trafiły do Senatu.
  • Na ich podstawie banki mają zwracać klientom dodatkowe pieniądze, które pobrały wraz z ratami  kredytu jeszcze przed wpisem długu do hipoteki nieruchomości.
  • W lipcu Sejm przyjął jednogłośnie przepis, nad którym pracuje obecnie Senat.
  • 100 senatorów głosowało za zmianą ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.
  • Celem regulacji jest wprowadzenie zmiany, która zapobiegnie pobieraniu przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości.

Za ustawą o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, wraz z poprawkami, głosowało 100 senatorów.

Senatorowie wprowadzili do regulacji poprawki poszerzające katalog osób, które mogą skorzystać z tego rozwiązania.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zmiany zakładają, że również koszty ponoszone przez osoby, które podpisały umowę kredytową i już oczekują na wpis hipoteki do księgi wieczystej, mogły być beneficjentami wprowadzanego rozwiązania.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy, który został przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, celem regulacji jest wprowadzenie zmiany, która zapobiegnie pobieraniu przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, wówczas gdy wniosek o wpis był zasadny.

Według projektodawców, w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę.

W dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji wyliczono, że po wejściu w życie nowej regulacji banki stracą rocznie ok. 438 mln zł, czyli 4,8 mld zł w ciągu 10 lat. Taką samą kwotę zaoszczędzą gospodarstwa domowe.

W myśl planowanej legislacji banki zwrócą te pieniądze, które od początku pobierania rat doliczały klientom w okresie oczekiwania na wpis do działu IV.

Kiedy kupujący nabywa nieruchomość korzystając w tym celu z kredytu bankowego, wówczas pomiędzy nim a bankiem – nazywanym wierzycielem - dochodzi do zawarcia umowy. Na jej podstawie kredytobiorca zobowiązuje się do spłaty udzielonego kredytu w podanej dacie.

Wierzyciel, zabezpiecza wierzytelność w postaci kredytu w ten sposób, że obciąża nieruchomość pożyczkobiorcy prawem, dzięki któremu będzie mógł zaspokoić dług z nieruchomości kredytobiorcy.

Zgodnie z art. 67. ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece “do powstania hipoteki niezbędny jest wpis w księdze wieczystej“, która jest prowadzona dla kredytowanej nieruchomości.

Czas oczekiwania na dokonanie takiego wpisu przez sąd wieczystoksięgowy w dużych miastach Polski może wynosić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.

 

Dla kredytobiorcy to oznacza raty wyższe o 1-2 proc. przez okres nawet 24 miesięcy.

W zamyśle rządu nowy przepis ma przywracać przyzwoitość w traktowaniu kredytobiorców przez banki w myśl zapowiedzi Marcina Warchoła, wiceministra sprawiedliwości.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych