BGK: można składać wnioski o premię na wzmocnienie budynków z wielkiej płytyPAP - 22 kwietnia 2020 09:21


Do banków komercyjnych współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego można już składać wnioski o wsparcie z Funduszu Termomodernizacji i Remontów na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty - poinformował w środę bank. Średnia wysokość premii to ok. 77 tys. zł.

Jak podano w komunikacie, BGK zwiększył wysokość premii termomodernizacyjnej i udostępnił premię remontową także gminom. "W ciągu najbliższych 10 lat fundusz wyda na wsparcie około 2,9 mld zł" - czytamy.

W życie weszły przepisy ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów. Jedną z ważniejszych zmian jest większa premia termomodernizacyjna. Do tej pory dopłata z BGK do kredytu na prace termomodernizacyjne wynosiła średnio ok. 12,5 proc. kosztów tych prac. Po uproszczeniu sposobu obliczania premii, wynosi ona teraz 16 proc. kosztów przedsięwzięcia.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wiceminister rozwoju Robert Nowicki cytowany w komunikacie zaznaczył, że termomodernizacji wymaga ok. 40 proc. wielorodzinnych budynków w Polsce. "Projektując przepisy, chcieliśmy, żeby wsparcie objęło jak najwięcej z nich" - wskazał. Dodał, że lepsza efektywność energetyczna budynków ma dobry wpływ na czystość powietrza.

Według Dariusza Stachera, dyrektora zarządzającego Pionem Programów Mieszkaniowych w BGK, średnia wysokość premii termomodernizacyjnej w 2019 r wyniosła 60 tys. zł, a po zmianach ma sięgnąć ok. 77 tys. zł. Zwrócił uwagę, że nowością jest także możliwość zwiększenia premii termomodernizacyjnej, gdy inwestor zdecyduje się na montaż mikroinstalacji OZE, np. paneli fotowoltaicznych - ma ona wzrosnąć z 16 proc. do 21 proc. kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Zmianą w Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest też finansowe wsparcie, które można wykorzystać na wzmocnienie budynków z wielkiej płyty. "Zwiększamy wysokość premii, jeśli inwestor wykonujący termomodernizację (...) dokona jednocześnie jego wzmocnienia" - zaznaczył Przemysław Osuch, dyrektor Departamentu Funduszy Mieszkaniowych w BGK. Premia ma być dodatkowo powiększona o 50 proc. kosztów takiego wzmocnienia, które inwestor poniósł na sporządzenie dokumentacji technicznej, zakup metalowych kotew i przygotowanie otworów oraz montaż.

Według Ministerstwa Rozwoju do 2029 r. wzmocnionych ma być ok. 2 tys. budynków z wielkiej płyty. Z premii termomodernizacyjnej, tak jak do tej pory, będą mogły skorzystać m.in. gminy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych, zbiorowego zamieszkania (np. akademiki czy domy seniora) oraz budynków stanowiących własność JST służących do wykonywania przez nie zadań publicznych.

Od teraz o wsparcie mogą ubiegać się także gminy oraz wspólnoty mieszkaniowe z większościowym udziałem gmin. "Dzięki nowym przepisom gminy i spółki gminne mogą teraz ubiegać się o zwiększoną premię remontową, do 50 proc. lub nawet 60 proc. kosztów przedsięwzięcia, jeśli budynek jest zabytkowy" - wyjaśnił Osuch.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą.