Biała Księga reprywatyzacji warszawskich nieruchomościHouseMarket.pl - 14 lipca 2016 12:33


Stołeczny ratusz umieścił na swoich stronach internetowych Białą Księgę dotyczącą dekretu Bieruta.


W liczącym ponad 400 stron dokumencie znajdują się kluczowe informacje obrazujące procesy reprywatyzacyjne, wypłaty odszkodowań oraz umowy międzynarodowe, które mają wpływ na postępowanie zwrotowe.

Ważnym elementem jest opis działań podejmowanych przez władze Warszawy na rzecz lokatorów zwracanych budynków i zmian jakie miasto proponuje w przepisach.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Jak informuje stołeczny ratusz Biała Księga nie jest katalogiem zamkniętym. Będzie na bieżąco uaktualniana o kolejne zestawienia i informacje.

Teren dekretowy o powierzchni ok. 14.148 ha, stanowi 27,4 proc. powierzchni obecnej Warszawy i znajduje się w granicach Śródmieścia, Mokotowa, Żoliborza, Ochoty, Woli, Pragi-Płd., Pragi-Płn., Bielan, Targówka, Białołęki oraz Ursynowa. Dawni właściciele nieruchomości lub ich następcy prawni w latach 1947-1949 złożyli ok. 17 tys. wniosków, z czego większość została rozpoznana negatywnie w latach 50, 60 i 70-tych. Niezrealizowane roszczenia przeszły następnie na spadkobierców, a część z nich została sprzedana osobom trzecim.

Od 1990 roku złożono już ponad 7 tys. wniosków,  dokonano ponad 4 tys. zwrotów a stolica wypłaciła ponad 1,13 mld zł na odszkodowania.

Obecnie w Warszawie toczy się ponad 3,5 tys. postępowań o zwrot nieruchomości. Zobowiązania z nich wynikające są szacowane na miliardy złotych.