Blisko 7 mln zł z samorządu województwa mazowieckiego na odnowienie 90 zabytkowych obiektówPAP - 08 lipca 2020 11:11


Blisko 7 mln zł przekaże samorząd Mazowsza na prace remontowe i konserwatorskie przy zabytkach na terenie tego województwa, w tym na zabytkową kamienicę w Płocku.

Na prace konserwatorskie, restauratorskie czy roboty budowlane przy mazowieckich zabytkach wpisanych do rejestru zabytków złożono z tym roku 165 wniosków, na łączną kwotę ponad 22 mln zł - wśród ubiegających się o dotacje największą grupę stanowiły parafie i samorządy. "Ostatecznie komisja konkursowa po ocenie formalnej i merytorycznej zdecydowała o przyznaniu dotacji 90 zabytkom" - zaznaczył mazowiecki samorząd. Jak podał, na prace remontowe i konserwatorskie w tych obiektach przeznaczono tam w sumie blisko 7 mln zł.

Według marszałka Mazowsza Adama Struzika, "to bardzo ważne wsparcie", gdyż każdy z 90 zabytkowych obiektów, które zostaną odnowione w ramach projektu "przez swoją historię są nieodłącznym elementem regionalnej tożsamości".

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Mazowsze to region, który zachwyca nie tylko pięknymi krajobrazami i bogatą tradycją, ale też niezwykłymi zabytkami. Są tu nie tylko zamki i urokliwe dworki, ale też wiele perełek architektury sakralnej. Dlatego cieszę się, że w tym roku udało nam się znaleźć środki, które pozwolą poprawić stan techniczny wielu z nich i przywrócić im dawny blask" - powiedział Struzik, cytowany w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Wśród zabytków, które w tym roku otrzymają dofinansowanie z budżetu Mazowsza, znalazło się m.in. 15 inwestycji z subregionu płockiego, m.in. prace konserwatorskie budynku kościoła Świętego Klemensa w Kępie Polskiej, konserwacja i restauracja polichromii sklepienia oraz ścian w kościele parafialnym Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kurowie oraz remont zabytkowego budynku przy ul. Kościuszki 22 w Płocku. "Łączna wartość dofinansowania wszystkich projektów wyniesie ponad 1 mln zł" - podkreślił mazowiecki samorząd, odnosząc się do inwestycji planowanych w subregionie płockim.

Jak wyjaśniono w komunikacie, o dotację mógł ubiegać się każdy, kto jest właścicielem bądź posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru lub posiada taki zabytek w trwałym zarządzie i posiada tytuł prawny do zabytku - wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego; ponadto wszystkie obiekty powinny znajdować się na terenie województwa mazowieckiego i być wpisane do rejestru zabytków. "Wnioskodawcy mogli ubiegać się maksymalnie o 200 tys. zł" - zaznaczył mazowiecki samorząd.

Według Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, wnioskujący mogli ubiegać się o wsparcie np. na zabezpieczenie zabytków, w tym odnowienie lub całkowite odtworzenie tynków i okładzin architektonicznych okien, ościeżnic czy okiennic, a także zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej czy pokrycia dachowego. Uzyskane wsparcie będzie można też przeznaczyć na wyeksponowanie istniejących, oryginalnych elementów zabytkowych parków lub ogrodów - muszą być one jednak również wpisane do rejestru zabytków .