Brak mieszkań jedną z barier polityki rodzinnejPAP - 14 grudnia 2015 08:33


Kompleksowa polityka rodzinna musi obejmować też politykę mieszkaniową - mówi Rafał Bakalarczyk, ekspert ds. polityki społecznej.

- Z badań CBOS wynika, że wiele rodzin wskazuje brak niezależności mieszkaniowej jako jedną z istotnych barier przy zakładaniu rodziny. Jeżeli chodzi o kompleksową politykę rodzinną, to ona musi obejmować politykę mieszkaniową czy politykę rynku pracy - powiedział.

Zdaniem eksperta kompleksowa polityka rodzinna, oprócz programu 500+, powinna obejmować również: łatwy dostęp do żłobków i przedszkoli; rozwiązania w Kodeksie pracy pomagające w godzeniu pracy z opieką nad dzieckiem, czy działania adresowane do rodzin w szczególnie trudnej sytuacji - np. dysfunkcyjnych czy z dzieckiem niepełnosprawnym.