Budujemy więcej mieszkań niż przed rokiemHouseMarket.pl - 19 listopada 2015 14:59


W okresie dziesięciu miesięcy 2015 r. oddano do użytkowania więcej mieszkań niż przed rokiem. Wzrosła również liczba lokali, na których budowę wydano pozwolenia.


Według wstępnych danych, w okresie styczeń-październik 2015 r. oddano do użytkowania 115 055 mieszkań, tj. o 0,2 proc. więcej w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r., w którym odnotowano spadek o 1,4 proc. - wynika z opracowania Głównego Urzędu Statystycznego "Budownictwo mieszkaniowe - październik 2015 r."

W okresie dziesięciu miesięcy 2015 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym na budowę 157 531 mieszkań, tj. o 17,9 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r. (wobec wzrostu przed rokiem o 14,2 proc.).

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 142 521, tj. o 10,5 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 15,6 proc.). Największy udział (55,8 proc.) w ogólnej liczbie mieszkań oddanych do użytkowania mieli inwestorzy indywidualni, którzy w okresie styczeń-październik 2015 r. oddali do użytkowania 64 200 mieszkań, tj. o 3,4 proc. więcej niż przed rokiem.

W tej grupie inwestorów w porównaniu z analogicznym okresem 2014 r. odnotowano wzrost liczby mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym – do 74 536 mieszkań, tj. o 13,6 proc. (wobec spadku przed rokiem o 0,9 proc.). Wzrosła również liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 69 917 mieszkań, tj. o 3,9 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 3,0 proc.).

Deweloperzy w okresie dziesięciu miesięcy 2015 r. oddali do użytkowania 46 782 mieszkania (co stanowiło 40,7 proc. ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania), tj. o 0,8 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2014 r., kiedy notowano wzrost o 4,8 proc. Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali pozwolenia na budowę 79 810 mieszkań, tj. o 23,0 proc. więcej niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 39,0 proc.).

Odnotowano również wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto – do 70 075 mieszkań, tj. o 19,8 proc. (wobec wzrostu przed rokiem o 34,8 proc.).

Statystyki spółdzielni i innych inwestorów

Spółdzielnie mieszkaniowe w okresie dziesięciu miesięcy 2015 r. oddały do użytkowania 1479 mieszkań wobec 2809 mieszkań przed rokiem. Spadła liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia – do 1208 wobec 1243 mieszkań przed rokiem, a liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto - do 997 wobec 1073 mieszkań.

Pozostali inwestorzy (budownictwo komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) oddali do użytkowania w ciągu dziesięciu miesięcy 2015 r. łącznie 2594 mieszkania wobec 3585 mieszkań przed rokiem, z tego w budownictwie komunalnym 1188 mieszkań wobec 1791 przed rokiem, w społecznym czynszowym – 1000 mieszkań wobec 1389 przed rokiem, a w zakładowym 406 mieszkań wobec 405 w analogicznym okresie 2014 roku.

W ramach tych form budownictwa liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia wzrosła do 1977, wobec 1890 przed rokiem. Spadła natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto do 1532, wobec 2176 mieszkań w roku poprzednim.

W okresie styczeń-październik 2015 r. wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w sześciu województwach, w tym największy: w województwie pomorskim – o 25,3 proc., podkarpackim – o 21,3 proc. oraz wielkopolskim – o 12,8 proc., a w województwie kujawsko-pomorskim liczba mieszkań oddanych do użytkowania pozostała na zbliżonym poziomie jak przed rokiem. Spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania odnotowano w dziewięciu województwach, w tym największy: w opolskim – o 13,9 proc., małopolskim – o 12,2 proc. i świętokrzyskim – o 9,0 proc. Najwięcej mieszkań oddano w województwie mazowieckim – 23 347, ale było to o 8,5 proc. mniej niż przed rokiem

Pozwolenia na budowę

W okresie dziesięciu miesięcy 2015 r. wzrost liczby mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano w trzynastu województwach, w tym największy: w warmińsko-mazurskim – o 67,9 proc., podlaskim – o 52,6 proc. i lubelskim – o 42,5 proc. Spadek liczby wydanych pozwoleń lub dokonanych zgłoszeń z projektem budowlanym odnotowano w trzech województwach: w opolskim – o 7,5 proc., łódzkim – o 4,1 proc. i podkarpackim – o 3,8 proc. Najwięcej mieszkań, na które wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym odnotowano w województwie mazowieckim – 35 828 mieszkań, tj. o 16,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w okresie styczeń-październik 2015 r. odnotowano w dziewięciu województwach, w tym największy: w zachodniopomorskim – o 40,4 proc., dolnośląskim – o 31,7 proc. i pomorskim – o 25,6 proc. Spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto odnotowano w siedmiu województwach, w tym największy: w świętokrzyskim – o 11,0 proc., opolskim – o 7,4 proc. i podkarpackim – o 4,7 proc. Najwięcej mieszkań rozpoczęto w województwie mazowieckim –28 378 mieszkań, tj. o 1,2 proc. mniej niż przed rokiem.