Bydgoszcz: Nabór wniosków na budowę ulic osiedlowychHouseMarket.pl - 21 stycznia 2016 12:17


W Bydgoszczy rusza nabór wniosków na zadania realizowane w trybie inicjatywy lokalnej w 2016 roku. Program umożliwia przede wszystkim budowę ulic osiedlowych w porozumieniu ze stowarzyszeniami mieszkańców.


Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 15-25 procent, mogą liczyć na jej realizację w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób wiele osiedlowych ulic, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji może mieć szybciej nawierzchnię. W tym roku środki na ten program, będą w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową.

Jak informuje bydgoski magistrat, w ubiegłym roku zdecydowana większość środków uruchomionych w ramach inicjatyw lokalnych została wydana właśnie na przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową. Mieszkańcy korzystali z tego programu w celu utwardzenia ulic, dobudowaniu brakujących fragmentów chodników oraz parkingów.

Jeśli budowa ulic osiedlowych nie wyczerpie puli 5 mln złotych, za zgodą rady miasta do realizacji będą kierowane też zadania nie związane z infrastrukturą drogową. Warto podkreślić, że do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne.