Caritas przekazał 1 mln 85 tys. zł poszkodowanym przez ulewyPAP - 15 lipca 2020 12:20


1 mln 85 tys. zł. przekazał Caritas mieszkańcom miejscowości na Podkarpaciu, poszkodowanym w wyniku ulewnych opadów pod koniec czerwca. W tym sam Caritas Polska zebrał na ten cel 250 tys. zł.

"Ponadto przeznaczył na pomoc dla powodzian 100 tys. zł ze środków własnych" - podano w informacji przekazanej PAP w środę.

Zwrócono uwagę, że "ogromną ofiarność okazali darczyńcy odpowiadający na apele Caritas diecezjalnych - przemyskiej i rzeszowskiej".

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Poinformowano, że zebrane środki trafiają do poszkodowanych za pośrednictwem oddziałów diecezjalnych Caritasu, które uruchomiły również własne zbiórki. Wsparcie w postaci zapomóg otrzymało już 249 rodzin w archidiecezji przemyskiej i ok. 300 rodzin w diecezji rzeszowskiej.

Zastępca dyrektora Caritasu Archidiecezji Przemyskiej ks. Paweł Konieczny powiedział, że o podziale pieniędzy decydowano na podstawie diagnozy potrzeb dokonanej przez ośrodki pomocy społecznej.

"Na jej podstawie wypłacaliśmy od 1 tys. do 4 tys. 800 zł na rodzinę. Ta pomoc jest przyjmowana z wdzięcznością, zwłaszcza, że przychodzi szybko, ale potrzeby wciąż są bardzo duże" - poinformował duchowny. Zwrócił uwagę, że "w niektórych miejscowościach, np. w gminie Bircza, gdzie ludzie byli ewakuowani z dachów swoich domów, mieszkańcy zostali praktycznie bez niczego".

Caritas przemyski przekazał poszkodowanym 950 tys. zł. 900 tys. zł trafiło do mieszkańców zalanych i podtopionych miejscowości diecezji rzeszowskiej.

"To była pierwsza transza pomocy, po 3 tys. zł na rodzinę, planujemy jeszcze drugą" - powiedział zastępca dyrektora Caritasu Diecezji Rzeszowskiej ks. Piotr Potyrała.

Podkreślono, że ze względu na skalę potrzeb apel o wsparcie pozostaje aktualny. Pomocy można udzielić, wysyłając SMS o treści ULEWY pod numer 72052 (koszt 2,46 zł) lub wpłacając dowolną kwotę na konto 70 1020 1013 0000 0102 0002 6526 (tytuł wpłaty: ULEWY).