Czego spodziewać się po rocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej?

Zarząd lub zarządca, któremu powierzono zarząd nieruchomością wspólną jest zobligowany przepisami ustawy o własności lokali do zwołania, przynajmniej raz w roku, zebrania ogółu właścicieli.

Autor: HouseMarket.pl 29 maja 2017 12:02

Zwołując zebranie zarząd/zarządca musi pamiętać, że kluczową kwestią jest odpowiednie poinformowanie właścicieli o terminie zebrania. Odpowiednie czyli, jak nakazuje ustawa o własności lokali: pisemne, terminowe (najpóźniej na 7 dni przed zebraniem) oraz o odpowiedniej zawartości merytorycznej (porządek obrad oraz projekty uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie). Zebranie roczne jest kluczowe dla życia wspólnoty mieszkaniowej z kilku względów.

Zebranie wspólnoty mieszkaniowej można porównać do zebrania udziałowców w firmie. Na zebraniu podejmuje się istotne dla funkcjonowania budynku decyzje.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Tak jak w przypadku udziałowców w firmie, we wspólnocie co roku zatwierdza się sprawozdanie z działalności zarządu w tym sprawozdanie finansowe oraz udziela się absolutorium dla zarządu wspólnoty. Co to w praktyce oznacza? Zatwierdzenie sprawozdania nie jest niczym innym jak zaakceptowaniem pracy zarządu oraz wydatków jakie zostały poniesione w poprzednim roku obrachunkowym.

Ustala się budżet na bieżący rok – na podstawie przygotowanego przez zarząd/zarządcę planu gospodarczego. Powinien on odzwierciedlać poniesione przez wspólnotę koszty w roku poprzednim z założeniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki.

Podczas zebrania wspólnoty podejmowane są również decyzje związane z remontami lub modernizacjami, które wspólnota powinna wykonać w celu utrzymania budynku w stanie niepogorszonym.

Istnieje również możliwość zwołania zebrania częściej tj. w razie potrzeby (w praktyce ta opcja wykorzystywana jest w sytuacjach, w których zarząd/zarządca chce przekazać właścicielom jakieś istotne/szczególne ustalenia w sprawie wzbudzającej duże zainteresowanie oraz kiedy dla dalszych działań wymagana jest, wyrażona w formie uchwały, decyzja współwłaścicieli), a także na wniosek właścicieli lokali dysponujących co najmniej 1/10 udziałów w nieruchomości wspólnej.

Niedopełnienie obowiązku zwołania zebrania może skutkować szeroko idącymi konsekwencjami prawnymi. W przypadku niedotrzymania terminu zwołania zebrania, takie zebranie zwołać może każdy ze współwłaścicieli nieruchomości.

Sposoby zbierania głosów pod uchwałami

Pierwszą, podstawową formą głosowania we wspólnocie jest oddanie głosu „za” bądź „przeciw” na samym zebraniu rocznym. Siła głosu odpowiada wielkości udziału w nieruchomości. Istnieje możliwość zmiany sposobu głosowania – zgodnie z zasadą „jeden właściciel – jeden głos”. Wprowadzenie tej zasady możliwe jest w opisanych przez prawo sytuacjach, tj. w określonej sprawie, o ile właściciele tak postanowili w umowie lub podjęli uchwałą wyrażoną większością głosów.

Głosowanie według tej zasady jest również przewidziane w przypadku, gdy suma udziałów w nieruchomości wspólnej nie jest równa 1 albo gdy większość udziałów skupiona jest w rękach jednego właściciela. Wówczas, na żądanie właścicieli lokali posiadających co najmniej 1/5 głosów, wprowadzona zostaje zasada „jeden na jeden”. W jej duchu często głosuje się w budynkach, w których lokale mają podobny metraż.

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych