Dłuższy termin na wydanie przychodu z 2018 roku w ramach ulgi mieszkaniowejPAP - 29 grudnia 2020 12:49


Minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podpisał rozporządzenie, które przedłuża do 31 grudnia 2021 r. termin na wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe uzyskanego w 2018 r. przychodu ze sprzedaży nieruchomości - podało MF.

Podatnicy podatku PIT, którzy sprzedali nieruchomość w 2018 r., żeby skorzystać z tzw. ulgi mieszkaniowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT, muszą wydać uzyskane przychody na własne cele mieszkaniowe najpóźniej do końca 2-letniego okresu. Liczony jest on od końca roku, w którym sprzedali nieruchomość, czyli do końca 2020 r. Nowe rozporządzenie, które według MF ukaże się w Dzienniku Ustaw do wtorku, przedłuży ten termin o rok.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmienione przepisy dot. ulgi mieszkaniowej. Okres na wydatkowanie przychodów został wydłużony z 2 lat do 3 lat. Oznacza to, że osoba, która sprzedała nieruchomość w 2019 r., ma czas na wydatkowanie przychodu uzyskanego z tej sprzedaży do końca 2022 r.