EEC 2016: Będzie katalog dobrych praktyk PPPPortalSamorzadowy.pl - 20 maja 2016 17:10


Do tej pory w Polsce w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zrealizowano 100 inwestycji. Resort rozwoju pracuje nad strategią dla PPP. Ma być gotowa jeszcze w tym roku. Ministerstwo opracuje też wzorce umów, które mają ułatwić stosowanie PPP.


– Do końca roku ma zostać opracowana i przyjęta przez radę ministrów rządowa strategia dla partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce – poinformował podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Witold Słowik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

Jak wyjaśnił dokument ten ma zdiagnozować bariery utrudniające rozwój tej formy realizacji projektów inwestycyjnych.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

– Bardzo poważnie traktujemy partnerstwo publiczno-prywatne i dlatego będziemy starać się zniwelować ograniczające je bariery – powiedział Słowik.

Zapowiedział również, że Ministerstwo Rozwoju chce opracować wzorce umów – swoisty katalog dobrych praktyk dla podmiotów zainteresowanych stosowaniem formuły PPP, tak aby przy kolejnych inwestycjach ten proces był „łatwiejszy i krótszy”.

Jak dodał do tej pory w Polsce w formule PPP zrealizowano 100 projektów o łącznej wartości ok. 5,5 miliarda złotych.

 Artykuł powstał na podstawie dyskusji podczas panelu „Partnerstwo Publiczno-Prywatne”, który odbył się w ramach VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.