EKG: Budownictwu potrzeba nowego podejścia do wykorzystania zasobówwnp.pl - 04 września 2020 14:33


W trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego odbyła się sesja pod hasłem "Rynek budowlany w nowych realiach". Zdaniem ekspertów bez wdrożenia zielonego ładu w budownictwie, ten pomysł ma małe szanse na realizację. Budownictwo bowiem to jeden z sektorów, który generuje ogromny odsetek odpadów.

Europa potrzebuje nowej strategii na rzecz wzrostu służącej przekształceniu Unii w nowoczesną, oszczędzającą zasoby i konkurencyjną gospodarkę. Kluczem do tego jest bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń. 

- Powiedzmy szczerze, że bez wdrożenia tych wytycznych w budownictwa nie będzie zielonego ładu – mówił Jacek Siwiński, prezes firmy Velux Polska.

Ekspert podkreślił, że budynki zużywają około 40 proc. energii i odpowiadają za około 35 proc. emisji.

- Jeżeli weźmiemy pod uwagę cały przemysł budowlany, to ławo sobie uświadomić, że branża i np. związany z nim transport mogą odpowiadać nawet za 50 proc. emisji. To oznacza potrzebę zmian – dodaje menadżer.

Zaznaczył, że budownictwo to proces liniowy. Polega na pozyskaniu materiałów i budowie. Po rozbiórce budynku odpady są najczęściej wyrzucane, a część z nich dzięki nowoczesnym technologiom można by było wykorzystać. W tym temacie potrzebny jest więc postęp.

Więcej na : wnp.pl