Gdańsk zaprezentował projekt miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Od 31 stycznia do 28 lutego w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Aniołkach, Oruni Górnej i Jasieniu. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Autor: PAP 31 stycznia 2022 13:28

Agnieszka Siedlecka z Biura Rozwoju Gdańska poinformowała PAP w poniedziałek, że projekt planu Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym obejmuje las wraz z urządzonym wejściem i parkingiem przy ul. Dębinki. W środkowej części terenu usytuowany jest zbiornik wody pitnej obsługujący szpital. Plan umożliwia realizację celu publicznego - parku leśnego wraz z wprowadzeniem nowych elementów małej architektury oraz oświetlenia głównego ciągu pieszego (na kierunku wschód-zachód) i polany w części północno-zachodniej - zgodnie z postulatem Rady Dzielnicy Aniołki. Zabezpiecza również funkcjonowanie zbiornika i ochronę walorów przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem okazałych grup drzew.

"Projekt planu Orunia Górna - skwer przy ulicy Emilii Hoene zakłada utworzenie terenu zieleni urządzonej pomiędzy ulicami Emilii Hoene a Platynową, co umożliwi realizację celu publicznego. Nieukończony odcinek drogi dojazdowej będzie mógł zostać zagospodarowany jako skwer, co jest zgodne z postulatem Rady Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe i pozwoli na wykonanie zwycięskiego projektu Zielonego Budżetu Obywatelskiego z 2021 roku - łąki kwietnej. Projekt obejmuje także ochroną okazałe drzewo rosnące na terenie planowanego skweru" - informuje gdański magistrat.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Celem sporządzenia projektu planu Jasień rejon ulicy Jasieńskiej jest zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej. Ustalenie przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zagospodarowania i zabudowy pozwoli na utworzenie trzeciego oddziału przedszkolnego, a w konsekwencji zwiększy liczbę dostępnych miejsc w przedszkolach dzielnicy Jasień.

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych