Gminy będą sprzedawać grunty np. pod budownictwo mieszkaniowe w zamian za prawo do części lokaliPAP - 27 maja 2020 16:30


Gminy będą mogły sprzedawać grunty np. pod budownictwo mieszkaniowe w zamian za prawo do korzystania z części lokali - zakłada projekt ustawy o rozliczaniu ceny lokali w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu opublikowanego w środę na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

W Ocenie Skutków Regulacji zaznaczono, że projektowana ustawa ma na celu rozszerzenie instrumentów realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego, w tym: zwiększenie podaży mieszkań ogółem oraz zwiększenie podaży mieszkań dostępnych cenowo.

Jak podkreślono, podstawowym rozwiązaniem jest określenie zasad zbywania w przetargach nieograniczonych nieruchomości gruntowych gmin oraz Krajowego Zasobu Nieruchomości (za pośrednictwem gmin) z możliwością rozliczenia części ceny nieruchomości w formie mieszkań lub innych powierzchni, które mogłyby być wykorzystane przez gminę np. na działalność użyteczności publicznej.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

W uzasadnieniu czytamy, że projekt przygotowany przez Ministerstwo Rozwoju, zakłada, iż lokale/budynki, których cena będzie zaliczana na poczet części ceny nieruchomości, będą mogły być wykorzystywane przez gminę np. jako mieszkania komunalne albo mieszkania wynajmowane osobom fizycznym przez spółki gminne lub spółki Skarbu Państwa na zasadach najmu z dojściem do własności.

Zaznaczono, że samorządy sprzedające nieruchomości pod budowę, będą mogły również pozyskiwać powierzchnię np. pod obiekty kulturalne, edukacyjne, opieki zdrowotnej itp. Projekt zakłada też, że lokale i budynki wybudowane przez inwestora i nieprzekazane gminie, będą mogły być przez niego zagospodarowane w dowolny sposób, np. sprzedawane lub wynajmowane na zasadach komercyjnych.

Celem projektowanej ustawy jest: ograniczenie barier w prowadzeniu działalności inwestycyjnej i zwiększenie jej skali przez rozszerzenie dostępu do nieruchomości o potencjalne inwestycyjnym wszystkim podmiotom zainteresowanym inwestowaniem w trybie przewidzianym w ustawie.

Zaznaczono przy tym, że wprowadzony mechanizm ma m.in przyczynić się do zniwelowania negatywnych skutków pandemii COVID-19 dla gospodarki i życia społecznego. Ważnym celem projektu jest też wsparcie samorządów gminnych w realizacji ich zadań, w tym polityki mieszkaniowej, przyczyniając się zarówno do zwiększenia dostępności mieszkań dla potrzebujących, jak i dostępności infrastruktury wpływającej na jakość zamieszkiwania członków lokalnej wspólnoty.

Jak czytamy, ustawa wprowadza też instrumenty mające na celu zachęcenie gmin do inwestowania w budownictwo mieszkaniowe oraz w infrastrukturę techniczną i społeczną. "Z jednej strony gminom zaangażowanym w programy mieszkaniowe zostanie zaproponowany 10-procentowy grant na pokrycie części kosztów inwestycji infrastrukturalnej. Z drugiej strony gminy realizujące programy mieszkaniowe będą preferowane przy naborze wniosków na inne programy rządowe wspierające samorządy w budowie dróg gminnych, zapewnianiu przewozów autobusowych oraz pomocy osobom niepełnosprawnym" - napisano.

W opublikowanym projekcie wskazano, że ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Nowe inwestycje mogą być realizowane w ciągu kilku miesięcy, po przeprowadzeniu przez gminy przetargów na zasadach opisanych w projektowanej ustawie. Ze względu na cykl inwestycyjno-budowlany pierwsze wybudowane mieszkania pojawią się ok. 2023 r. W przypadku inwestycji infrastrukturalnych mogą być one realizowane od początku funkcjonowania ustawy, a więc od 2021 r.