Grudziądz sprzedaje działki budowlaneHouseMarket.pl - 15 marca 2016 12:38


Prezydent Grudziądza ogłosił przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek miejskich, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Przetarg odbędzie się 31 marca 2016 r.

Miejskie działki budowlane w Owczarkach przy ul. Storczykowej przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą i bliźniaczą (przeznaczenie podstawowe) oraz usługi o zasięgu lokalnym, o ile nie będą źródłem uciążliwości (przeznaczenie uzupełniające). Pełen wykaz działek w załączniku.

Nieruchomości położone są na terenie, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pod nazwą: „Wielkie Tarpno II”, obejmujący teren ograniczony ulicami Jaśminową, Paderewskiego i linią kolejową.

Prezydent wyznaczył terminy zagospodarowania nieruchomości. Według nich rozpoczęcie zabudowy ma się odbyć dwa lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie fundamentów), zakończenie budowy – 4 lata od dnia nabycia nieruchomości (wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym).

W przypadku niewykonania obowiązku zabudowy nieruchomości w wyżej określonych terminach, miasto Grudziądz zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości w terminie pięciu lat od dnia zawarcia umowy sprzedaży, który zostanie wpisany do ksiąg wieczystych

Przetarg odbędzie się 31 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowa 1- pokój 301.