Indywidualne konta mieszkaniowe: Jak będą działać?HouseMarket.pl - 22 lipca 2016 08:57


Wśród działań na rzecz mieszkalnictwa nie przewiduje się wspierania uruchamiania parabankowych instytucji finansowych wzorowanych na niemieckich Bausparkassen – zapewnia wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński.


Według posła Grzegorza Furgo (Nowoczesna Ryszarda Petru) system kas mieszkaniowych może stać się ważnym filarem polityki mieszkaniowej. - Taki system od dziesiątków lat mają Niemcy i Austria. A bieżąco wprowadza je Słowacja, Czechy i Węgry. W Niemczech ponad połowa gospodarstw domowych posiada rachunek w kasie, a suma oszczędności tylko dla roku 2013 wyniosła tam ok. 150 mld euro – podkreśla poseł Grzegorz Furgo.

Jakie będą oszczędności w kasach?

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Poseł dodaje, że system niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw, jednak u swej podstawy dobrze skalkulowany, z dalekowzroczną oceną niebezpieczeństw może rozwiązać jeden z najpoważniejszych problemów społecznych w Polsce.

Dlatego poseł zwrócił się w interpelacji do ministra infrastruktury i budownictwa z pytaniem, czy ministerstwo rozważa wdrożenie systemu kas mieszkaniowych i na jaką kwotę ocenia możliwą sumę oszczędności gromadzoną w kasach.

Indywidualne Konta Mieszkaniowe

W odpowiedzi na interpelację wiceminister Kazimierz Smoliński przypomniał, że zgodnie z ogłoszonym przez premier Beatę Szydło pakietem Mieszkanie Plus, będącym zapowiedzią Narodowego Programu Mieszkaniowego, wśród działań na rzecz mieszkalnictwa nie przewiduje się wspierania uruchamiania parabankowych instytucji finansowych wzorowanych na niemieckich Bausparkassen.

- Jednym spośród trzech głównych filarów pakietu Mieszkanie Plus będzie wprowadzenie systemu wsparcia gromadzenia przez osoby fizyczne oszczędności na cele mieszkaniowe, z wykorzystaniem specjalnych rachunków bankowych (Indywidualnych Kont Mieszkaniowych). Rachunki te będą mogły być oferowane przez wszystkie instytucje uprawnione do gromadzenia wkładów oszczędnościowych – tłumaczy Kazimierz Smoliński.

Wsparcie w tym systemie będzie adresowane do osób, które będą chciały zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe, np. poprzez zakup mieszkania, budowę domu jednorodzinnego, wpłatę partycypacji do towarzystwa budownictwa społecznego, wpłatę wkładu mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej, lub poprawić warunki mieszkaniowe przez remont lub modernizację zamieszkiwanego domu lub mieszkania.

- Będzie to więc system dostosowujący się do indywidualnych potrzeb mieszkaniowych oszczędzającego. Jedynym warunkiem, aby w nim uczestniczyć, będzie zdolność do oszczędzania. Zakłada się, że wysokość wpłat oszczędzający będzie kształtował sam, w zależności od swoich celów mieszkaniowych oraz aktualnej sytuacji finansowej – wyjaśnia wiceminister.

Oszczędzający będą wpierani przez państwo

Planowany system wsparcia gromadzenia przez osoby fizyczne oszczędności na cele mieszkaniowe będzie umożliwiał oszczędzającym zgromadzenie kapitału własnego. Na jego bazie będą mogły być budowane przez instytucje finansowe różne produkty, w tym również produkty bankowe oparte na idei kas mieszkaniowych, łączące warunki oszczędzania z możliwością późniejszego zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego na warunkach korzystniejszych od standardowych. Pozostawione to będzie jednak do dwustronnych ustaleń pomiędzy klientem i instytucją kredytującą.

- Zakłada się, że oszczędzający na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych będą wspierani przez państwo. Rozważa się tu takie formy wsparcia jak zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych lub specjalna premia z budżetu dopisywana do salda zgromadzonych oszczędności. Wysokość i formy wsparcia zostaną przesądzone na dalszym etapie prac legislacyjnych, z uwzględnieniem sytuacji budżetu państwa. Dopiero na tej podstawie będzie można wiarygodnie oszacować możliwą sumę oszczędności gromadzoną na Indywidualnych Kontach Mieszkaniowych – podkreśla wiceminister Kazimierz Smoliński.

Jednocześnie przypomina, że wspieranie oszczędzania na cele mieszkaniowe rozpocznie się w 2019 roku, po zakończeniu funkcjonowania programu Mieszkanie dla Młodych. - Takie przesądzenie nie wyklucza jednak wcześniejszego wejścia w życie przepisów, umożliwiających zakładanie Indywidualnych Kont Mieszkaniowych i gromadzenie na nich oszczędności – twierdzi Kazimierz Smoliński.