Jak może wyglądać Wrocław, czyli masterplan dla centrumHousemarket.pl/wroclaw.pl - 22 lutego 2022 13:54


Pod koniec 2021 r. we Wrocławiu powstał dokument pt. „Masterplan dla przestrzeni miejskich w Centrum”, określający strategię rozwoju tego obszaru. Jego opracowanie było jedną z rekomendacji Pierwszego Wrocławskiego Panelu Obywatelskiego.

Najważniejsze z rekomendacji Masterplanu to: poszerzanie przestrzeni dla pieszych i użytkowników gastronomii, w tym w szczególności nowych przestrzeni dla ogródków gastronomicznych, wykorzystanie potencjału podwórek staromiejskich, przekształcanie przestrzeni dla pieszych, tak by była dostępna dla wszystkich użytkowników, bez względu na ich wiek i stopień sprawności,
lepsze dopasowanie systemu dostaw towarów w centrum, które uwzględni również rowery cargo, zaproponowanie kierunku działań dla podjęcia w mieście tematu strefy czystego transportu,
wprowadzenie zieleni i rozwiązań błękitnych, w celu przeciwdziałania miejskiej wyspie ciepła.

Część zadań rekomendowanych w Masterplanie jest już wdrażana.
Jeszcze w tym roku wypracowane mają zostać propozycje metod usprawniających funkcjonowanie dostaw. Wrocław będzie szukać finansowania dla innowacyjnych rozwiązań ostatniej mili, które pozwoliłyby na promowanie sposobów, dotyczących wykorzystania rowerów cargo w transporcie. Planowane jest także przeprowadzenie rozmów konsultacyjnych z interesariuszami.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl