Kaleta: środki na wypłatę odszkodowań zostaną przeniesione z m.st. Warszawy do Funduszu ReprywatyzacjiPAP - 16 czerwca 2020 08:42


Zgodnie z nowelą ustawy, środki na wypłatę odszkodowań dla lokatorów zostaną przeniesione do rządowego Funduszu Reprywatyzacji, który wypłaci należne świadczenia; m.st. Warszawa straci prawo do kwestionowania decyzji o przyznaniu odszkodowań - powiedział wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.

Klub PiS złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych wydanych z naruszeniem prawa stołecznych decyzji reprywatyzacyjnych. Chodzi m.in. o usprawnienie procedury przyznawania odszkodowań dla lokatorów.

Kaleta wyjaśnił, że zgodnie z nowelą, środki na wypłatę odszkodowań i zadośćuczynień dla lokatorów, które do tej pory były zgromadzone na rachunkach m.st. Warszawy, zostaną przeniesione do rządowego Funduszu Reprywatyzacji. Ponadto toczące się obecnie sprawy sądowe o odszkodowanie lub zadośćuczynienie dla pokrzywdzonych lokatorów nieruchomości warszawskich, zainicjowane wskutek wniesienia sprzeciwu wyłącznie przez m.st. Warszawa, zostaną umorzone.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"W związku z tym, że środki są przeniesione do Funduszu Reprywatyzacji, m.st. Warszawa traci interes prawny do kwestionowana decyzji (o odszkodowaniach i zadośćuczynieniach) wobec mieszkańców. A skutkiem utraty tego interesu prawnego jest konieczność umorzenia postępowań sądowych wniesionych ze sprzeciw m.st. Warszawy" - wyjaśnił Kaleta.

Prawo do wniesienia skargi na decyzje komisji weryfikacyjnej o przyznaniu odszkodowań lub zadośćuczynienia będzie teraz przysługiwało mieszkańcom.

"W związku z tym, że Rafał Trzaskowski blokuje wypłatę odszkodowań dla mieszkańców pokrzywdzonych reprywatyzacją, konieczna staje się zmiana w zakresie procedury wypłaty tych odszkodowań. Skoro nie chce tego robić m.st. Warszawa i blokuje wypłaty, pozywa mieszkańców przed sąd, to proponujemy, żeby środki, które odzyskała komisja weryfikacyjna, przekazano do Funduszu Reprywatyzacji, który wykona decyzje komisji niezaskarżone przez mieszkańców" - powiedział Kaleta.

Jak dodał, niedługo po uchwaleniu noweli mieszkańcy otrzymają w końcu należne im odszkodowania za krzywdy poniesione w wyniku procesu reprywatyzacji.

Kaleta powiedział, że 8,5 mln zł powinno już zostać wypłaconych 250 pokrzywdzonym mieszkańcom.