Katarzyna Unold, ACCIONA: opowiadamy się za niestandardowym sposobem prowadzenia biznesu, który wykracza poza interesy ekonomicznehousemarket.pl - 19 listopada 2021 08:27


Budowanie różnorodnych, kompetentnych zespołów pracowników kreuje prawdziwą wartość danej firmy i jej przewagę konkurencyjną. O tym jak powinno wyglądać atrakcyjne środowisko pracy oraz o tym jaką wartość do branży nieruchomości wnoszą kobiety mówi Katarzyna Unold, dyrektor zarządzająca firmą ACCIONA.

Jak kobiety sprawdzają się w branży nieruchomości?

Unikam oceny kompetencji kierując się kryterium płci. Różnorodność stylów przywództwa, osobowości, podejścia do biznesu zarówno w grupie męskiej jaki kobiecej jest wysoce zróżnicowana. Jeśli jednak miałabym znaleźć jakiś wyróżnik, który dotyczy częściej kobiet niż mężczyzn to jest to skoncentrowanie się na rozwiązaniu zagadnienia, ukończeniu zadania, przy jednoczesnej umiejętności słuchania i dbania o relację.

Co je wyróżnia?

Sama jestem kobietą, przez co niewątpliwie ACCIONA zarządzana jest kobiecą ręką. Nie wchodzę w role wywodzące się z tradycyjnych systemów zarządzania, opartych na mocnym, jednoosobowym przywództwie – zarządzaniu wertykalnym „top-down”. Zamiast wydawania poleceń, preferuję zarządzanie horyzontalne czyli przede wszystkim słuchanie i wspólnie wypracowywanie rozwiązań wraz z zespołem, poprzez rozmowy i dyskusje.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Stosowany przeze mnie sposób zarządzania wydaje się już od pewnego czasu naturalnie wypierać model „charyzmatycznych liderów”, zarządzających firmą w autorytarny sposób. Może się zdarzyć, że w ten nowy, bardziej nastawiony na współpracę system, kobiety wejdą szybciej i bardziej elastycznie, również w branżach powszechnie uważanych za bardzo technokratyczne.

Do powszechnej świadomości zaczyna docierać, że oprócz twardych kompetencji również, a może nawet bardziej liczą się emocje, empatia, zaufanie...

Umiejętności te wskazywane są w wielu badaniach jako mocniejsza strona kobiet, ale, jako że nie lubię uogólniać, dodam, że bardzo dużo zależy od naszego wychowania czy charakteru. Mam zaufanie do umiejętności każdego z członków mojego zespołu, ale na pierwszym miejscu stawiam współpracę i chęć spokojnego współdziałania w atmosferze zaufania. Tę samą zasadę przyjmuję w stosunku do podmiotów, które z nami współpracują. Swój zróżnicowany płciowo zespół zbudowałam z ludzi, którzy szanują te wartości i dzielą je ze mną.

ACCIONA buduje i sprzedaje mieszkania - rzecz niezwykle ważną dla człowieka, bo to miejsce, które stanie się domem. Często takiej transakcji dokonuje się raz w życiu, dlatego kupującym potrzebna jest pomoc, porada i okazywanie cierpliwości, ale jednocześnie też sprawność finalizowania kontraktów. Nasz zespół sprzedaży to w większości kobiety, a każda z nich jest mistrzynią w relacjach z klientami.

Ale niedawno do zespołu sprzedaży ACCIONA dołączył mężczyzna...

Mężczyzna, który poza kompetencjami wniósł też fajną energię i pewną dywersyfikację. Różnorodność i inkluzja czyli budowanie zintegrowanych zespołów składających się z osób różniących się między sobą pod względem wieku, narodowości, wyznania, płci czy orientacji seksualnej, rewelacyjnie sprawdza się w każdej, także i naszej branży. Zróżnicowane zespoły bowiem nie tylko cechują się większa kreatywnością i innowacyjnością, ale też pomagają firmom zyskać ogromny kapitał wiedzy i doświadczenia, pozwalający podejmować lepsze decyzje biznesowe, przewidywać trendy na rynku oraz planować dalszy rozwój firmy.

Empatia – czyli umiejętność rozumienia innych oraz zdolność odczuwania emocji innych została wskazana w tym roku w wyniku wielu równolegle prowadzonych na całym świecie badań jako kluczowa cecha liderów. 

Empatia wpływa pozytywnie na zaangażowanie, szczęście i wyniki naszej pracy (efektywność). Empatia przekłada się także na innowację, lepsze zrozumienie potrzeb klientów i lepszą komunikację z klientami – a to cechy kluczowe obecnie dla każdego biznesu. Poza firmą rozwijanie empatii może pomóc w opracowywaniu i wprowadzaniu na rynek produktów i usług dla klientów. Obserwowanie, w jaki sposób klienci z nich korzystają i słuchanie, jak mówią o produktach i usługach, których potrzebują, może ułatwić tworzenie nowych koncepcji, a także komunikowanie się w biznesie, nie tylko z klientami, ale także partnerami biznesowymi. Empatia wpływa pozytywnie na innowację, zaangażowanie, zmniejszą rotację w zespołach, zwiększa akceptację inkluzyjności i różnorodności.

Czy branża nieruchomości to atrakcyjne środowisko pracy dla kobiet?

Sądzę, że tak z wielu względów. Chciałabym walczyć z mitem branż tylko dla mężczyzn lub kobiet. Wydaje mi się, że prawdziwa wartość tkwi w naszych kompetencjach, wiedzy i umiejętnościach, niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną. Natomiast budowanie różnorodnych kompetentnych zespołów kreuje prawdziwą wartość danej firmy i jej przewagę konkurencyjną.
Atrakcyjne środowisko pracy to przede wszystkim środowisko, które informuje, słucha, rozumie, traktuje z szacunkiem, rozwija, motywuje i pomaga. Znów wracamy więc do umiejętności miękkich. To także cechy, na które coraz bardziej osoby młode zwracają uwagę podczas poszukiwania pracy oraz cechy, będące coraz bardziej istotne w środowisku pracy.

W myśl zasady: zanim zaczniesz wymagać od innych, wymagaj od siebie, branża nieruchomości może być atrakcyjnym miejscem pracy, jednak konieczne jest podążanie z duchem czasu?

Nie pozostaje to bez znaczenia w kontekście budowania konkurencyjności firmy na rynku, ponieważ atrakcyjność danej firmy czy całej branży pomaga przyciągać do nich największe talenty, co bezpośrednio przekłada się na wartość oferowaną klientom. Jednak by te talenty utrzymać, należy ciągle dbać o atrakcyjność środowiska pracy. Praca w branży będącej w sytuacji dynamicznego wzrostu i rozwoju zawsze jest atrakcyjna, ponieważ wiążę się nie tylko z aspektem materialnym, ale też z możliwością rozwoju osobistego oraz nabywania wiedzy. Dodatkowo nasza branża powiązana jest z makroekonomią, sprawami społecznymi, nastrojami, także uczy także o psychologii klientów czy zachowaniach społecznych.

W ostatnim roku wiele firm doświadczyło istotnych zmian jeśli chodzi o system pracy...

Wiele firm przeszło na tryb zdalny lub hybrydowy. Takie zmiany w ACCIONA również  miały miejsce i z dumą możemy stwierdzić, że odbyły się one bez szkody dla realizowanych przez nas inwestycji, które ukończyliśmy planowo. Zdalny lub hybrydowy system pracy to duże udogodnienie dla wielu z nas, wymaga jednak trzymania się wzajemnych ustaleń, zaufania i rezygnacji z nadmiernej kontroli. Dla wielu z nas ten system stał się dużym atutem w decyzjach dotyczących przyszłego miejsca pracy.

Czy kobiety są zainteresowane rozwijaniem kariery w branży deweloperskiej? Na których stanowiskach kobiety sprawdzają się najlepiej?

Kobiety w branży nieruchomości, budowlanej czy deweloperskiej były zazwyczaj kojarzone z obszarami sprzedaży, marketingu i komunikacji czy też księgowości. Na przykładzie ACCIONA widać jednak wyraźnie, że to się zmienia. Nasz Dział Techniczny złożony z wysokiej klasy inżynierów to w 2/3 kobiety. Także coraz częściej spotykam się z kobietami po stronie generalnego wykonawcy, project managera czy nadzoru budowy. Dotychczas zarezerwowana dla mężczyzn część techniczna branży nieruchomości i budowlanej już od lat zasilana jest specjalistkami. Coraz więcej młodych kobiet aplikuje też na studia techniczne związane z budownictwem i politechniki. Na wszystkich uczelniach technicznych (publicznych i niepublicznych) wśród rozpoczynających naukę w roku akademickim 2019/2020 kobiety stanowiły 44 proc. ogółu studentów – w tym na kierunkach związanych z budownictwem procent kobiet studiujących wynosi ok. 36 proc. Optymizmem może napawać też fakt, że z roku na rok udział kobiet na kierunkach technicznych oraz związanych z budownictwem jest coraz większy.

Czy branża budowlana/deweloperska wykorzystuje potencjał kobiet?

Wydaje mi się, że w Polsce dopiero się tego uczymy i dotyczy to wszystkich dziedzin biznesu. Jednocześnie można odnieść wrażenie, że w naszej branży zmiany te następują dość wolno, jednak nasz przykład może być inspiracją dla innych deweloperów, by korzystać z różnic, zamiast się ich bać czy ich unikać, jak również by dostrzec potencjał kobiet jaki może być wykorzystany w naszej branży. Zróżnicowane środowisko pracy to kreatywne środowisko pracy. Wykazano, że różnorodność — od różnorodności płci po kulturę, wiek czy rasę — sprzyja kreatywności i innowacyjności w firmach. Firmy zróżnicowane lepiej rozumieją klientów, ponieważ klienci także są różni, co sprzyja lepszej komunikacji obu stron.

Kobiety zazwyczaj wyróżniają się umiejętnościami miękkimi potrzebnymi do przywództwa biznesowego.

Umiejętności miękkie są niezbędne przy budowaniu relacji, długofalowym działaniu – a nasza branża to także długofalowe projekty, gdzie te relacje są kluczowe. Jest jeszcze jeden ważny element potencjału kobiet – insighty. Consumer Insights to praktyka polegająca na wykorzystywaniu dostępnych danych do uzyskiwania szerszych informacji biznesowych w celu skutecznego podejmowania decyzji biznesowych. Kobiety reprezentują ogromną siłę ekonomiczną oraz oferują ważne informacje odnośnie konsumentów. Jednocześnie podejmują nawet do 80 proc. wszystkich decyzji zakupowych (a według Boston Consulting Group w Stanach Zjednoczonych nawet 94 proc. z nich), do tego szybko się bogacą i umacniają swoją pozycję społeczną. Na kanwie tych trendów powstało nawet pojęcie womenomics, określające świat, u progu którego stoimy w tej chwili, a w którym o kształcie gospodarki w zdecydowanie większym stopniu rozstrzygać będą kobiety. Potencjał do wykorzystania jest więc tutaj olbrzymi, zarówno po stronie osób pracujących w branży, jak też klientek.

Nierówności płacowe to nadal dość duży problem polskiego biznesu. Jak sytuacja wygląda w przypadku sektora nieruchomości?

4 listopada przypada Europejski Dzień Równej Pracy i z tej okazji ukazał się raport prezentujący aktualną sytuację w Polsce. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest źle. Polska charakteryzuje się stosunkowo niską różnicą wynagrodzeń między kobietami a mężczyznami – 7 proc., podczas gdy średnio w UE kobiety zarabiają 16 proc. mniej niż mężczyźni. W rzeczywistości natomiast są pewne obszary, gdzie luka ta wynosi ponad 30 proc. (branża ubezpieczeniowa). Różnice płac zazwyczaj wynikają ze stereotypów lub dyskryminacji – obu tych rzeczy unikamy, w ACCIONA są one wręcz niedopuszczalne. Kolejną rzeczą odnośnie nierówności płacowych jest często także niska samoocena kobiet i zazwyczaj ich wymagania odnośnie zarobków są niższe od wymagań mężczyzn przy takich samych lub podobnych kompetencjach. Dlatego sądzę, że każdy szef czy organizacja powinna wspierać i motywować swoich pracowników, by rozwijali oni nie tylko umiejętności twarde, ale też miękkie i również dzięki nim budowali swoją pewność siebie. Zdrowa samoocena to stopień, w jakim, świadomie lub nieświadomie, lubimy i szanujemy siebie oraz czujemy się pewnie, aby radzić sobie z wyzwaniami życiowymi. To także nasze zachowanie w stosunku do innych.

Można więc powiedzieć, że samoocena pracowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu organizacji.

Kluczowe tutaj wydaje się podjęcie działań w walce ze stereotypami i przeciwdziałanie im, ponieważ to one stoją za przekonaniami, że kobieta inżynier ma gorsze kompetencje niż mężczyzna inżynier. Dodatkowo warto w sposób transparetny i obiektywny podchodzić do oceny kandydatów do pracy i pracowników. Pocieszającym jest natomiast fakt, że istniejące wciąż luki płacowe maleją i mam nadzieję że będą one maleć także w naszej branży.

Jaki udział pracowników stanowią w Państwa firmie kobiety? Jakie stanowiska zajmują?

Jestem jedną z niewielu kobiet na stanowisku dyrektora zarządzającego firmy deweloperskiej w Polsce. Nasz zarząd to w 2/3 kobiety, a cały zespół składa się z kobiet aż w 78 proc. Kobiety stanowią 100 proc. w dziale księgowości, 65 proc. w dziale technicznym, 50 proc. w dziale prawnym i 85 proc. w dziale sprzedaż. Stanowiska piastowane przez kobiety w ACCIONA to pełne spektrum w hierarchii firmy, od zarządu, poprzez dyrektorów działów po managerów i specjalistów.

Czy prowadzą Państwo działania, które mają na celu promowanie oraz wspieranie rozwoju kobiet w miejscu pracy?

Wspieramy wszystkich naszych pracowników w równym stopniu. Dodatkowo nasza kultura pracy polega na dużym zaufaniu i empatii. Z jednej strony darzymy naszych pracowników dużym zaufaniem, z drugiej oni sami, jako osoby profesjonalne i odpowiedzialne, wiedzą jak kierować swoją pracą, by przekładała się ona na sprawną realizację wspólnych projektów. W naszej firmie nikt nikogo nie rozlicza z czasu pracy. W pełni rozumiem potrzebę zostania z chorym dzieckiem w domu lub wyjazdu w ważnej prywatnej sprawie – to są dla mnie rzeczy oczywiste. Natomiast wzajemny szacunek i odpowiedzialność sprawia, że każdy indywidualnie zarządza swoim czasem i pracą, a także pomagamy sobie nawzajem, gdy tylko jest taka potrzeba.

Jeśli chodzi o wsparcie naszych pracowników w rozwoju, to staramy rozwijać miękkie kompetencje zespołu: komunikację, prowadzenie negocjacji, rozwiązywanie konfliktów – każdego roku realizujemy plan szkoleń z tych obszarów. Organizujemy naukę języków dla naszych pracowników. Dodatkowo inspirujemy ich do uprawiania aktywności fizycznej, ponieważ wiemy, jak istotny jest ten aspekt życia. Dodatkowo każdy z pracowników może uczestniczyć w szkoleniach tematycznych, pomagających rozwijać konkretne kompetencje twarde potrzebne w konkretnej dziedzinie. Szkolenia te są refundowane przez naszą firmę.

ACCIONA została wyróżniona w zakresie różnorodności i inkluzji w miejscu pracy. Jak ważne dla Państwa jest ta nagroda, co oznacza dla dalszego rozwoju firmy?

Ta nagroda jest dla nas bardzo ważna z wielu względów. Tytuł „Lidera inkluzji oraz różnorodności w miejscu pracy” otrzymaliśmy jako jedyna firma budowlano inżynieryjna na świecie. To pokazuje, ile jeszcze pracy w tych obszarach ma przed sobą cała branża. Jednocześnie wyróżnienie to pokazuje nam, że wdrażane przez nas zmiany, to jak przekształca się ACCIONA, nowe kierunki rozwoju a także kultura naszej pracy to przyszłość, szczególnie, że wartości te przekładają się na wymierne korzyści dla firmy. Poprzez troskę o różnorodność oraz inkluzję zyskujemy znacznie więcej niż tylko zgrany zespół o różnych poglądach oraz doświadczeniu. Zyskujemy kreatywność, innowacyjność, przełamywanie stereotypów, większe zaangażowanie oraz sprawniejszą realizację projektów w związku z dobrą komunikacją w zespole – nasza efektywność jest wysoka, co przekłada się na wymierne korzyści dla firmy.

Rozwój biznesu to także rozwój kultury pracy oraz strategii firmy także w obszarze budowania pozytywnego i postępowego środowiska pracy dla zespołu. Odzwierciedla się to w relacjach z podwykonawcami, współpracownikami czy klientami. ACCIONA wdraża wartości inkluzji oraz różnorodności w miejscu pracy od ponad dwudziestu lat. Tak więc tytuł ten jest ukoronowaniem wielu działań w tych obszarach, które zbudowały różnorodne, inkluzyjne i postępowe środowisko pracy w ACCIONA.

Wartości oraz strategia, które grupa zaczęła wdrażać te dwadzieścia lat temu, mają obecnie realny wpływ na budowanie postępowej i rozwojowej firmy i stanowią inspirację dla innych organizacji, by także rozwijać się w tym kierunku.

Mamy nadzieję, że nasze działania zainspirują innych do aktywności w tych obszarach – hasłem ACCIONA jest prowadzenie biznesu w niestandardowy sposób (ang. Business as unusual). Chcemy inspirować do czynienia dobra, by nasze projekty przekładały się na dobrobyt, nie tylko naszych klientów, ale także lokalnych społeczności. W ACCIONA opowiadamy się za wciąż jeszcze niestandardowym sposobem prowadzenia działalności, który wykracza wyłącznie poza interesy ekonomiczne, promując też dobrobyt społeczeństwa i planety. Chcemy inspirować innych do czynienia dobra lokalnie, bo dzięki lokalnym inicjatywom świat staje się lepszym miejscem. Stąd np. nasz pomysł na rozszerzenie święta wiechy o aspekt społeczny.

Naszym mottem jest także hasło Eksperci w projektowaniu lepszej planety (ang. Experts in designing a better planet). Tym hasłem kierujemy się w naszej działalności biznesowej, projektach długoterminowych, ponieważ chcemy by miały one pozytywny wpływ na naszych klientów, środowisko w jakim działamy oraz naszych współpracowników i pracowników. Różnorodna i zintegrowana planeta oraz różnorodne i zintegrowane środowisko pracy przekładają się na korzyści dla nas wszystkich. Dlatego wartości te są dla nas tak ważne – budują lepszą codzienność, lepsze środowisko pracy, wyniki pracy i efektywność naszych działań.