Koniec z dziedziczeniem mieszkań komunalnych

Rząd chce znieść automatyczne dziedziczenie prawa najmu lokalu komunalnego. Krewnym zmarłego najemcy gmina będzie mogła odmówić przedłużenia najmu. Nie wypłaci im też odszkodowania za poniesione koszty remontów.

Autor: HouseMarket.pl 30 marca 2017 09:27

Lokale komunalne są obecnie zamieszkałe przez 3 mln Polaków. Na mieszkania czeka 160 tysięcy rodzin, czyli nie mniej niż 320 tys. osób.

- Tymczasem zaproponowano projekt, zgodnie z którym zniesione ma być automatyczne dziedziczenie prawo najmu lokalu komunalnego. Tym samym, w przypadku śmierci najemcy mieszkania, członkowie rodziny zmarłego nie będą wiedzieli, czy mogą pozostać w danym lokalu – twierdzi poseł Paweł Kobyliński.

Szukasz terenów inwestycyjnych? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Odszkodowanie za remonty

Podkreśla jednocześnie, ze władze gminy będą mogły zaproponować im inny lokal, ale mogą takim nie dysponować. - Nie ma również konkretnych informacji, ile będzie kosztował czynsz najmu innego lokalu, media i czy lokal przyznany będzie wymagał gruntownego remontu – wylicza poseł Kobyliński.

W związku z tym zapytał ministra infrastruktury i budownictwa czy w przypadku odmowy przedłużenia umowy najmu z osobą spokrewnioną ze zmarłą przysługuje odszkodowanie choćby z tytułu poniesionych kosztów remontu mieszkania komunalnego.

W odpowiedzi na interpelację wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński przypomniał, że proponowana w projekcie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych zmiana nie dotyczy instytucji prawnej dziedziczenia lokali mieszkalnych, lecz wstąpienia w najem po śmierci najemcy.

Po śmierci najem wygasa

Zgodnie z proponowaną w projekcie ustawy zmianą umowa najmu będzie wygasać. Małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci, będą mieli roszczenie o zawarcie umowy najmu wskazanego lokalu, jeżeli spełniają kryteria dochodowe ustalone przez wynajmującego.

- Przewiduje się, że wynajmujący będzie zobowiązany przedstawić propozycję umowy najmu w terminie 6 miesięcy od dnia otrzymania oświadczenia woli oferując najem dotychczasowego lokalu albo innego lokalu spełniającego wymogi dla lokalu zamiennego – tłumaczy wiceminister Smoliński.

W przypadku, gdy zaproponowany lokal nie będzie spełniał określonych ustawą wymogów, lokator będzie mógł odmówić przyjęcia oferty zawarcia umowy najmu innego lokalu bez ponoszenia konsekwencji takiej odmowy.

Przeprowadzka do innego lokalu

- Roszczenie do wynajmującego o zwrot nakładów poczynionych na lokal przysługuje najemcy lokalu. Natomiast prawo osób bliskich zmarłego do przebywania w lokalu wypływa z prawa i woli najemcy. Jest to uprawnienie pochodne, powstające i gasnące wraz z prawem najemcy. Tym samym z chwilą wygaśnięcia stosunku najmu zajmowanie lokalu przez domowników jest pozbawione tytułu prawnego wobec wynajmującego – tłumaczy wiceminister.

Dodaje, że w celu poprawy dostępności mieszkań m. in. dla osób opuszczających lokale komunalne wskutek działań wynikających z reformy zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w równolegle procedowanej nowelizacji ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych przewiduje się wprowadzenie nowego instrumentu finansowego wsparcia dla gmin i związków międzygminnych z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia realizowanego przez inny podmiot, którego celem jest tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem dla gospodarstw domowych o niższych dochodach. Dofinansowanie wyniesie 20 proc. kosztów przedsięwzięcia.

- Przyjęty model finansowania będzie się opierał na współpracy między samorządem lokalnym odpowiedzialnym za zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych lokalnej wspólnoty, a podmiotami zaangażowanymi w rozwój budownictwa czynszowego w danym regionie – podkreśla wiceminister Kazimierz Smoliński.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!

REKOMENDOWANE DLA CIEBIE

SPOŁECZNOŚCI

House Market: polub nas na Facebooku

Obserwuj House Market na Twitterze

RSS - wiadomości na czytnikach i w aplikacjach mobilnych